Broedpaar visarenden bij spaarbekken in de Biesbosch

Visarend vliegt boven de Biesbosch

Een jaar na de terugkeer van de visarend als broedvogel in Nederland, is er al een tweede broedpaar in de Biesbosch. Wij kunnen trots mededelen dat zij een rustig, afgesloten plekje hebben gevonden in een hoogspanningsmast bij spaarbekken De Gijster.

Vorig jaar waren er al twee paartjes visarenden in het waterrijke, uitgestrekte natuurgebied, maar kwam één paartje visarend daadwerkelijk tot broeden.

Boswachter Staatsbosbeheer

Boswachter Thomas van der Es van Staatsbosbeheer vertelt: ‘Nadat het vrouwtje van het eerste paar in de zogenaamde broedhouding is gezien, zag ik zojuist dat het vrouwtje van het tweede, nieuwe paar nu ook aan het broeden is. Dat is echt goed nieuws, en zo snel na het eerste broedgeval van de visarend van vorig jaar. Dat is echt bijzonder’. Het eerste paar zit in een boom, het tweede paar zit in een hoogspanningsmast bij het rustige, en afgesloten bekken van Evides Waterbedrijf en Brabant Water.

Bron voor het maken van drinkwater

Wij slaan in dit bekken rivierwater op. Het is een enorme watervoorraad, gelegen in de Brabantse Biesbosch, waar wij drink- en industriewater van maken. Dit is een hele rustige plek. Het is afgesloten voor publiek. De bekkens zijn een ontmoetingsplek voor vele (trek)vogels en dus ook een broedplek!

Visarenden

De visarend is een prachtige roofvogel. Ze zijn een stuk kleiner dan zeearenden. Ze hebben een lichte onderzijde en donkere bovendelen. Ze ‘bidden’ met zware vleugelslagen en duiken vanaf grote hoogte met vooruitgestoken poten in het water om vis te vangen. Visarenden zijn trekvogels en overwinteren in (tropisch) Afrika. Sinds 2016 broedt de visarend weer in Nederland, in de Biesbosch. Daar komt in 2017 een tweede broedpaar bij.  

Meer weten over deze bijzondere dieren en de Biesbosch? Ga naar Staatsbosbeheer.nl. Of lees meer over onze natuurgebieden en bronnen voor drinkwater. 


Eerdere berichten

De website Evides.nl werkt het best met cookies. Met cookies, soms van derden, kunnen wij algemeen websitebezoek analyseren en problemen met de site oplossen. Meer informatie vindt u op Disclaimer en privacy.