Circulaire economie vraagt om andere business modellen

De circulaire economie vraagt om andere business modellen dan tot nu toe. Dit was de belangrijkste boodschap die Jacqueline Cramer, Oud minister VROM en Hoogleraar duurzaam ondernemen Copernicus Instituut, meegaf aan de bezoekers van Watervisie 2017. Evides Industriewater is mede-initiatiefnemer van dit evenement.

Water is als drager van energie en grondstoffen onmisbaar voor de industrie. Breder kijken naar energie, water en grondstoffen biedt vaak onverwachte kansen voor het ontstaan van interessante technische innovaties en innovatieve samenwerkingsverbanden.

Tijdens Watervisie 2017, een jaarlijks congres voor experts en beslissers op het gebied van industriewater, kwamen verschillende aansprekende voorbeelden voorbij van samenwerkingsprojecten waarin bedrijven en kennisinstituten elkaar opzoeken en investeren in onderzoek en innovatie.

Een duurzame aanpak

Zoals RINEW, waarin vijf organisaties onderzoeken of het mogelijk is om de (afval)waterkringloop te sluiten door middel van hergebruik. Dit project won onlangs een duurzaamheidsprijs. In E4Water is onderzocht of het mogelijk is om lokale waterstromen op te werken tot kwalitatief goed industriewater. Arne Verliefde, hoogleraar aan de Universiteit van Gent, sprak over uitdagingen en oplossingen in de circulaire en industriële watertechnologie. Lees meer op www.evidesindustriewater.nl.

Pathema is Water Innovator of the Year 2017

Watertechnologiebedrijf Pathema is uitgeroepen tot Water Innovator of the Year 2017. Het bedrijf heeft een ‘poortwachtersysteem’ ontwikkeld voor reinigings- en productieprocessen van water. De jury noemde de generator ‘een inmiddels in de praktijk bewezen technologie die een hoge impact heeft op chemicaliënverbruik in de waterbehandeling’ en roemde het feit dat deze innovatie vanuit het bedrijfsleven tot stand is gekomen.

Eerdere berichten

De website Evides.nl werkt het best met cookies. Met cookies, soms van derden, kunnen wij algemeen websitebezoek analyseren en problemen met de site oplossen. Meer informatie vindt u op Disclaimer en privacy.