Drinkwater tijdens de Watersnoodramp 1953

Jaarlijks herdenkt Zeeland op 1 februari de Watersnoodramp. In dit kader vond in het Watersnoodmuseum een symposium plaats. Er waren diverse sprekers, waaronder Deltacommissaris Wim Kuijken en Hans Oosters, voorzitter van de Unie van Waterschappen. Algemeen directeur van Evides Waterbedrijf - Annette Ottolini - sprak over de drinkwatervoorziening. Rode draad door de presentaties waren ervaringsverhalen over of van Zeeuwen die de ramp hadden meegemaakt.

De presentatie van Annette Ottolini belichtte onder meer hoe de drinkwaterlevering tijdens de Watersnoodramp geregeld was. Tijdens de ramp was er door de enorme ravage en schade aan infrastructuur gebrek aan eerste levensbehoeften. De reguliere drinkwatervoorziening was grotendeels uitgevallen: veel leidingen waren kapot en installaties en winningen waren door het zoute water onbruikbaar geworden.
Juist drinkwater was nodig om uitbraak van ziektes te voorkomen.

Van waterboten in tankwagens

In grote delen van Zeeland werd het drinkwater van elders aangevoerd: de - destijds zeven - Zeeuwse watermaatschappijen hielpen elkaar en DWL Rotterdam zette de waterboten in om Rotterdams water naar Zeeland te brengen. Het bedrijfsleven stelde tankers ter beschikking. Het water werd vanuit de schepen in tankwagens gepompt en zo gedistribueerd aan de bevolking. Ondertussen werden ook reparaties uitgevoerd en noodvoorzieningen getroffen, zoals tijdelijke leidingen en winplaatsen in de duinen.Dit filmpje laat zien hoe de drinkwatervoorziening er in de praktijk aan toe ging Voor bijvoorbeeld het zwaar getroffen Schouwen-Duiveland heeft de aanvoer van water een aantal maanden lang geduurd.

Eerdere berichten

De website Evides.nl werkt het best met cookies. Met cookies, soms van derden, kunnen wij algemeen websitebezoek analyseren en problemen met de site oplossen. Meer informatie vindt u op Disclaimer en privacy.