Ecologische waterkwaliteit van Maas verbetert

Luchtfoto van werkzaamheden aan de Biesbosch

Van al het drinkwater dat Evides Waterbedrijf levert, is meer dan 80% gemaakt uit Maaswater. De goede ecologische waterkwaliteit van de Maas is daarvoor heel belangrijk. De Kaderrichtlijn Water is hiervoor van kracht. En dat bewijst zijn nut!

De rivier de Maas kent een totale lengte van 935 kilometer, waarvan 250 in ons land. Inmiddels is hier al 90 kilometer aan natuurvriendelijke oevers gerealiseerd, zijn 19 beekmondingen weer ‘visoptrekbaar’ gemaakt en zijn meer dan 10 uiterwaarden omgezet in riviernatuur. Dit alles zorgt voor een betere ecologische Maaswaterkwaliteit. Dat is goed voor de natuur én voor het drinkwater.

De Maas als bron

Hoe schoner de Maas, hoe beter. Gezond water verhoogt immers de kwaliteit van de leefomgeving. Een betere plek voor plant en dier bijvoorbeeld en goed water om in te zwemmen. Voor Evides betekent een schone bron efficiëntere en duurzamere zuiveringsprocessen. Wat er niet in zit, hoeft er immers ook niet uit. Al jaren zetten wij ons in voor een schonere rivier en leefomgeving, samen met de hele watersector én op zowel nationaal als internationaal niveau.

Ecologisch gezond rivierwater

De afspraken in de Kaderrichtlijn Water (KRW) moeten ervoor zorgen dat uiterlijk in 2027 het rivierwater in alle Europese landen voldoende schoon en ecologisch gezond is. Om deze doelen te bereiken, nemen de landen van de Europese Unie een groot aantal maatregelen. Niet alleen om de kwaliteit van de ‘eigen’ wateren op peil te brengen, maar ook om ervoor te zorgen dat andere landen geen last hebben van de verontreinigingen van hun buurlanden.

Het complete jaarrapport Kaderrichtlijn Water 2016 is te lezen via Rijkswaterstaat.


Eerdere berichten

De website Evides.nl werkt het best met cookies. Met cookies, soms van derden, kunnen wij algemeen websitebezoek analyseren en problemen met de site oplossen. Meer informatie vindt u op Disclaimer en privacy.