Evides en Staatsbosbeheer versterken samenwerking voor natuur

Midden in de Biesbosch, op de plek waar de grondgebieden van Evides Waterbedrijf en Staatsbosbeheer in elkaar overlopen, tekenden op 3 februari de directeuren een intentieverklaring. Het doel: het verder vormgeven van de samenwerking om met natuurontwikkeling, – beleving bij te dragen aan de bescherming van de waterbronnen.

De natuur kent geen grenzen. Al jaren weten wij en Staatsbosbeheer elkaar te vinden als ‘goede buur’. Zo hebben we in Zuidwest-Nederland 825 hectare natuurgebied, van waterwingebieden tot natuurgebieden rondom de drinkwaterzuiveringen. Staatsbosbeheer heeft in deze regio zo’n 25.000 hectare in beheer. Op lokaal niveau is vaak al sprake van kleinschalige samenwerking.

Krachten bundelen

In de natuurgebieden in de Zuid Westelijke Delta, Brabantse Wal en het Nationale Park de Biesbosch willen we de komende drie jaar gezamenlijk intensiever en planmatig gaan samenwerken op een breed scala aan domeinen: van verbeteren van de biodiversiteit tot vergroten van de recreatiemogelijkheden, van optimalisering van de natuurlijke waterkwaliteit in de gebieden tot verder vormgeven van educatie, communicatie, infrastructuur en cultuur. De intentieverklaring formaliseert de plannen en zet de samenwerking kracht bij. Directeur Staatsbosbeheer, Sylvo Thijsen: “Al sinds de jaren 1960 hebben Evides en Staatsbosbeheer een geschiedenis met elkaar. Zo hebben beide partijen afgelopen jaren samen met de provincie Noord-Brabant geïnvesteerd in verbetering van de waterkwaliteit op de Brabantse Wal. Samenwerking is vanzelfsprekend. Terreinbeheerders en drinkwaterbedrijven hebben te maken met vergelijkbare uitdagingen als het gaat om de druk op de beschikbare ruimte. Met robuuste natuurgebieden dragen we het meest bij aan biodiversiteit en aan schone bronnen voor het maken van drinkwater.”

Natuur als beste bescherming

Als bronnen benutten we rivier-, grond- en duinwater en om de kwaliteit hoog te houden werken we continu aan bronbescherming. Hoe schoner onze bronnen, hoe minder energie het vraagt om het water te zuiveren tot betrouwbaar drinkwater. Tegelijkertijd profiteert de natuur. Annette Ottolini, Algemeen Directeur van Evides Waterbedrijf: “Het is een win-winsituatie. Wij zijn als publieke onderneming verankerd in de maatschappij;  natuurbehoud en -ontwikkeling in onze waterwingebieden is een van onze speerpunten. Natuur gaat hand in hand met bronbescherming. Daarbij werken wij graag samen met partners als Staatsbosbeheer. Zo dragen we bij aan elkaars doelen en benutten wij elkaars kennis en kunde optimaal.”

Eerdere berichten

De website Evides.nl werkt het best met cookies. Met cookies, soms van derden, kunnen wij algemeen websitebezoek analyseren en problemen met de site oplossen. Meer informatie vindt u op Disclaimer en privacy.