Goed voorbereid: oefening Defensie op Evideslocatie

luchtfoto van zuiveringslocatie Kralingen

Midden in Rotterdam, op het terrein van onze drinkwaterzuiveringslocatie, oefenen militairen de inzet van hun mobiele zuiveringsinstallatie. Locatie en tijd: Kralingen, van 30 mei tot en met 1 juni. Evides oefent mee!

De militairen testen hun eigen mobiele materieel. De oefening vindt plaats op een afgesloten terrein en staat volledig los van onze drinkwaterzuivering en -levering. Naast wat meer bedrijvigheid op ons terrein, ervaart de klant er niets van.

Vanzelfsprekend

In Nederland ervaren we drinkwater als vanzelfsprekend. In uitzendgebieden en op oefenlocaties is dat niet altijd het geval. Daarom zijn er binnen de Landmacht waterzuiveringsspecialisten, die op de meest verre plekken zorgen voor drinkwater. Zonder water immers geen eten uit de keuken, geen douche, toilet of ziekenzorg.

Nooddrinkwatervoorziening Evides

Ook Evides kan ‘mobiel’ drinkwater leveren, voor het geval in een deel van ons voorzieningsgebied de drinkwatervoorziening uitvalt. De kans dat het gebeurt, is erg klein omdat we diverse back-ups hebben. Toch zijn wij voorbereid op uitval. Zo hebben wij een eigen, uitgebreid nooddrinkwatersysteem, voor als de drinkwatervoorziening langer dan 24 uur uitvalt. We vervoeren dan schoon drinkwater via vrachtwagens. Dit doen wij altijd samen met de gemeente en soms ook met hulp van Defensie.

Oefenen, oefenen, oefenen

Meerdere keren per jaar oefenen we, testen we de materialen en doen medewerkers ervaring en kennis op. Als het er dan een keer echt om gaat spannen, kennen we elkaars werkwijze en zijn we zo goed voorbereid. Samen zorgen we dat u altijd op onze inzet kan vertrouwen.

Eerdere berichten

De website Evides.nl werkt het best met cookies. Met cookies, soms van derden, kunnen wij algemeen websitebezoek analyseren en problemen met de site oplossen. Meer informatie vindt u op Disclaimer en privacy.