Haringvliet blijft bron voor drinkwater

Opening nieuw inname pompstation Haringvliet

Deltacommissaris Wim Kuijken opent dinsdag 20 juni het nieuwe innamestation Haringvliet van Evides Waterbedrijf. Hiermee blijft het Haringvliet een bron voor het produceren van drinkwater voor Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland. Ook wanneer de Haringvlietsluizen in 2018 opengaan.

Het nieuwe innamestation vormt een belangrijke stap die het mogelijk maakt om de Haringvlietsluizen in 2018 op een kier te zetten. Deltacommissaris Wim Kuijken: “Rijkswaterstaat, waterschap Hollandse Delta en Evides Waterbedrijf hebben samen gekeken naar de ambitie om de sluizen op een kier te zetten en daarbij één van de doelen van het Deltaprogramma, de zoetwatervoorziening voor de omgeving veilig te stellen. Dat is gelukt. Met het openen van innamestation Haringvliet stellen we nu de drinkwatervoorziening veilig.”

650.000 liter per uur

In een jaar tijd zijn het innamestation en een 14 km lange watertransportleiding gerealiseerd. Voortaan stroomt hier gemiddeld 650.000 liter per uur aan Haringvlietwater doorheen naar zuiveringslocaties Ouddorp en Haamstede. In warme zomers kan dit oplopen tot 940.000 liter per uur. Annette Ottolini, algemeen directeur Evides Waterbedrijf: “Het Haringvliet blijft een bron voor drinkwater dankzij nauwe samenwerking met Rijkswaterstaat en waterschap, maar zeker ook met de belanghebbenden in de directe omgeving.  

Zoetwater gegarandeerd

Innamestation Haringvliet bevindt zich in een gebied waar zoetwater gegarandeerd is wanneer de sluizen in 2018 opengaan. Bij het ontwerp is veel aandacht besteed aan een veilig en goed te onderhouden innamestation waar de flora en fauna van het gebied weinig hinder van ondervindt. Zo is een speciaal perforatierooster geplaatst in het station waar vissen niet doorheen kunnen. Zij komen terecht in een vijver naast het innamestation en kunnen vanaf dit punt via een sloot hun weg terugvinden naar het Haringvliet.

Compenserende maatregelen Kierbesluit

De bouw van het nieuwe innamestation is onderdeel van de Compenserende Maatregelen Kierbesluit. Hiermee werken Rijkswaterstaat, waterschap Hollandse Delta en Evides Waterbedrijf aan het behoud van de beschikbaarheid van zoetwater voor de regio wanneer de Haringvlietsluizen opengaan. Het huidige innamestation Scheelhoek van Evides – vlakbij Stellendam – is dan niet meer bruikbaar gezien het Haringvlietwater op dit punt zal gaan verzilten. Het water achter de denkbeeldige grens Middelharnis en het Spui blijft wel zoet.

Zuivering

Vanaf innamestation Haringvliet stroomt het water naar zuiveringslocatie Ouddorp. Hier ondergaat het water een voorzuivering, waarna het in de duinen wordt geïnfiltreerd bij Ouddorp en Haamstede. Uiteindelijk pompen we dit water op en zuiveren we het tot schoon en betrouwbaar drinkwater.

 

Eerdere berichten

De website Evides.nl werkt het best met cookies. Met cookies, soms van derden, kunnen wij algemeen websitebezoek analyseren en problemen met de site oplossen. Meer informatie vindt u op Disclaimer en privacy.