Medicijnresten? Lever ze in!

De Nederlandse bevolking gebruikt steeds meer medicijnen. Daardoor komen via het toilet en het riool steeds meer medicijnresten in ons oppervlaktewater terecht. Spoel ze daarom niet door. Dat is slecht voor het waterleven en lastig voor de bereiding van drinkwater.

De Ketenaanpak Medicijnresten uit Water richt zich op het terugdringen van medicijnresten in oppervlakte- en grondwater. In deze aanpak werkt de Rijksoverheid samen met de Unie van Waterschappen, Vewin (de brancheorganisatie van de drinkwaterbedrijven), gemeenten en partijen uit de zorgsector.

Samen stappen zetten

Er gebeurt al veel. Steeds meer waterschappen ontwikkelen nieuwe methoden om rioolwater zo goed mogelijk te zuiveren. Een groeiend aantal ziekenhuizen zuivert het eigen afvalwater voordat het wordt geloosd. Artsen letten beter op of patiënten de gepaste hoeveelheid medicijnen krijgen. Ook u kunt bijdragen aan de zorg voor het milieu. Door voorschriften te volgen bij gebruik van geneesmiddelen, antibioticakuren af te maken en overgebleven geneesmiddelen terug te brengen naar de apotheek of naar een inleverpunt van de gemeente. Samen verminderen we de medicijnresten in ons water en houden we ons water gezond.

Kijk voor meer informatie over medicijnresten op de website van RIVM.

Eerdere berichten

De website Evides.nl werkt het best met cookies. Met cookies, soms van derden, kunnen wij algemeen websitebezoek analyseren en problemen met de site oplossen. Meer informatie vindt u op Disclaimer en privacy.