Natte herfst draagt bij aan herstel De Groote Meer

Het eerste water van dit seizoen stroomt weer naar De Groote Meer, een uniek ven in het hart van het Grenspark. Vorig jaar legden Nederlandse en Vlaamse partners een toevoerleiding aan, om het natuurgebied hier van voldoende kwalitatief goed water te voorzien. De eerste resultaten hiervan zijn al zichtbaar.

De eerste kiemplanten van het zeldzame oeverkruid zijn dit jaar al waargenomen. Ook vogels weten het ven te vinden. De heer Cogels, eigenaar van De Groote Meer: “Afgelopen voorjaar waren er dankzij de hogere waterstand weer honderden watervogels op het ven. Deze aantallen hebben we in jaren niet meer gezien. Ook lieten twaalf paartjes dodaarzen en zeven paartjes van de geoorde fuut hier hun kroost opgroeien. Dit zijn zeer zeldzame vogels, die bij uitstek op hun plaats zijn in dit bijzondere ven. Als de positieve ontwikkelingen doorzetten, kunnen op De Groote Meer nog veel meer dodaarzen en geoorde futen broeden.”

Overschot

Het ven De Groote Meer had te maken met een slechte waterkwaliteit en lage waterpeilen. De toevoerleiding kwam er eind 2016. De leiding vervoert elke winter oppervlaktewater van goede kwaliteit naar het ven. Dit water komt uit een nabijgelegen Vlaamse natuurgebied waar juist een wateroverschot is. Hoeveel er elk jaar naar De Groote Meer stroomt is afhankelijk van de neerslag die valt, in combinatie met de verdamping die plaatsvindt. Vorige winter viel uitzonderlijk weinig neerslag, toch stroomde er nog steeds 186.000 m³ naar het ven toe.

Samenwerking loont

Dit project was alleen mogelijk dankzij internationale, nauwe samenwerking. Evides Waterbedrijf legde de leiding eind 2016 aan namens de samenwerkingspartners Provincie Noord-Brabant (coördinator), Grenspark De Zoom-Kalmthoutse Heide, grondeigenaar van De Groote Meer, Waterschap Brabantse Delta, Natuurmonumenten, Gemeente Woensdrecht, Staatsbosbeheer, ZLTO. Daarnaast werken ook veel andere Vlaamse partners mee aan het herstel, waaronder de nabijgelegen Vlaamse gemeenten, Natuurpunt, drinkwaterbedrijf Pidpa, Agentschap Natuur en Bos en landbouwers.

Samen werken we aan een betere natuurontwikkeling van dit bijzondere stukje Brabant. Meer over de natuur en het water op de Brabantse Wal? Bekijk de film
 

Eerdere berichten

De website Evides.nl werkt het best met cookies. Met cookies, soms van derden, kunnen wij algemeen websitebezoek analyseren en problemen met de site oplossen. Meer informatie vindt u op Disclaimer en privacy.