Natuur: de bescherming van onze bronnen

Man en vrouw lopen door het bos

Rivier-, grond- en duinwater zijn onze bronnen. Schone bronnen zijn van belang voor de natuur én voor het maken van drinkwater. Evides Waterbedrijf beschikt over meer dan 825 hectare aan natuur- en waterwingebieden in Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant.

Daar zorgen we goed voor, samen met natuurorganisaties, waterbeheerders, de directe omgeving en lokale overheden, zoals gemeenten en provincies. We doen onderzoek naar planten en dieren én voeren samen projecten uit om de kwetsbare natuur meer ruimte te geven. Bijvoorbeeld op de Brabantse Wal met het herstel van vennen of in Ouddorp door natuurlijke inrichting van de zogenaamde ‘infiltratiekanalen’. Het beheer is uiteraard volledig ecologisch, zowel in de waterwingebieden als op al onze productielocaties.

Harmonie

Door de natuur goed te beschermen, beschermen wij tegelijkertijd de bronnen. Ze zijn elkaars natuurlijke partners en in harmonie met elkaar. Een win-win!

Zien waar uw drinkwater vandaan komt?

Evides heeft natuur- en waterwingebieden in heel Zuidwest-Nederland: 

  • Drie grote spaarbekkens (zoetwaterbuffers) in de Brabantse Biesbosch, met daaromheen een bijzondere delta aan natuur.
  • Diepe grondwaterwinningen in Ossendrecht, Huijbergen en Halsteren in Noord-Brabant, en in Clinge en St. Janssteen in Zeeland.
  • Natuurlijk ingerichte infiltratieplassen- en kanalen in Ouddorp en Haamstede waar bijzondere orchideeën aan de randen groeien.

Vul uw postcode in, en zie van welke bron uw drinkwater is gemaakt. U kunt zelf ook op pad in deze gebieden! Trek de wandelschoenen maar aan, de lente is alweer begonnen.

Eerdere berichten

De website Evides.nl werkt het best met cookies. Met cookies, soms van derden, kunnen wij algemeen websitebezoek analyseren en problemen met de site oplossen. Meer informatie vindt u op Disclaimer en privacy.