Nederlandse drinkwaterbedrijven bundelen internationale krachten

Vandaag is tijdens de viering van Wereldwaterdag 2017 in Den Haag een unieke internationale samenwerking tussen alle tien de Nederlandse drinkwaterbedrijven gelanceerd. Met het programma WaterWorX willen deze bedrijven samen met hun lokale partnerbedrijven en het Ministerie van Buitenlandse zaken wereldwijd tien miljoen mensen duurzaam toegang geven tot schoon drinkwater in de periode 2017 – 2030.

WaterWorX is het antwoord van Vitens, Evides Waterbedrijf, Waterleidingmaatschappij Limburg, Waterbedrijf Groningen, PWN, Brabant Water, Dunea, Oasen, WMD en Waternet op de toezegging van demissionair Minister Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Zij wil een significante bijdrage leveren aan Sustainable Development Goal 6 van de Verenigde Naties door dertig miljoen mensen te voorzien van duurzame toegang tot veilig drinkwater en 50 miljoen mensen van duurzame toegang tot sanitaire voorzieningen in 2030. Met het programma WaterWorX gaan de Nederlandse drinkwaterbedrijven en hun partnerbedrijven in Afrika, Azië en Latijns-Amerika een publiek private samenwerking aan met het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Het programma bestaat uit drie fasen. Voor de eerste fase is een budget beschikbaar van € 54 miljoen (55% co financiering door Buitenlandse Zaken, 45% door de Nederlandse en lokale waterbedrijven).

Lancering
WaterWorX werd officieel gelanceerd tijdens de viering van Wereldwaterdag door Reina Buijs, plaatsvervangend Directeur-Generaal Internationale Samenwerking van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. “Deze samenwerking maakt Nederland uniek,” zei Buijs. “Juist door samen te werken, kunnen we grote stappen zetten en dat is hard nodig.” Bevolkingsgroei, verstedelijking en verandering van consumptiepatronen, in combinatie met klimaatverandering en aantasting van het milieu, creëren een enorme druk op het mondiale (drink)watersysteem. Ondanks grote verbeteringen sinds 2000, wordt geschat dat nog altijd 663 miljoen mensen ter wereld geen toegang hebben tot een verbeterde waterbron of gebruikmaken van ongezuiverd oppervlaktewater. 2,4 miljard mensen hebben geen toegang tot sanitaire voorzieningen. Tijdens de lancering plaatsten de directeuren van de tien waterbedrijven hun handtekening bij wijze van kick off.

Krachten bundelen voor duurzame watervoorziening
Door middel van Water Operator Partnerships (WOPs), waarin Nederlandse waterbedrijven hun kennis en kunde delen met lokale waterbedrijven, wordt binnen WaterWorX voor langere termijn gewerkt aan het terugdringen van lekverliezen en het versterken van de financiële en administratieve systemen. Ook wordt waar nodig de bedrijfsvoering aangepast aan het veranderende klimaat en wordt capaciteit ontwikkeld om juist de allerarmsten te voorzien van water. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken werkt als partner vooral aan lokaal beleid, wet- en regelgeving, waarvan een positieve stimulans moet uitgaan voor lokale drinkwaterbedrijven. Door deze aanpak neemt hun aantrekkingskracht op externe investeringen toe en worden ze minder afhankelijk van hulp. 

Evides Waterbedrijf
Maatschappelijk verantwoord ondernemen is bij Evides Waterbedrijf in alle werkprocessen doorgevoerd. Als publieke onderneming hebben we oog voor mens, omgeving en milieu. Dat blijkt uit onder andere onze  diverse samenwerkingsprogramma's, ons natuurbeheer, ons educatieprogramma en streven naar verdere CO2-reductie. Als echte wereldburgers zetten onze medewerkers hun waterkennis ook internationaal in om zo wereldwijd mensen toegang te geven tot betrouwbaar en betaalbaar drinkwater.

Eerdere berichten

Kinderen in klaslokaal tijdens Wereld Waterdag

Wereld Waterdag 2017

In Nederland is het vanzelfsprekend dat er altijd betrouwbaar water uit de kraan komt. Voor veel mensen in de wereld is ...

Lees meer

De website Evides.nl werkt het best met cookies. Met cookies, soms van derden, kunnen wij algemeen websitebezoek analyseren en problemen met de site oplossen. Meer informatie vindt u op Disclaimer en privacy.