Onderzoek naar ondergrondse opslag van zoetwater

Mensen die wandelen in waterwingebied van Evides

In een delta met veel zout (grond)water is zoet water schaars. Blijvende vraag van zoetwater – in combinatie met de mogelijke afname van de beschikbaarheid hiervan als gevolg van klimaatverandering – vraagt om maatregelen. Evides is betrokken bij een onderzoek naar de haalbaarheid van grootschalige, ondergrondse opslag van zoet water in de regio Den Haag-Westland-Rotterdam.

Van lokaal naar grootschalig

Uit verschillende kleinschalige praktijkproeven is al gebleken dat het mogelijk is om het neerslagoverschot in de winter op te slaan in de ondergrond. Als we dit breder toepassen is er in periodes van droogte meer zoetwater beschikbaar, bijvoorbeeld als bron voor drinkwaterproductie, de glastuinbouw en de industrie. Deze maatregel wordt nu nog gezien als een oplossing die slechts lokaal kan worden ingezet door eindgebruikers. Voor grootschalige inzet van de ondergrond voor opslag en levering van zoetwater, met als doel te voorzien in zoetwatervoorziening in Nederlandse kustgebieden, is dit onderzoeksproject in het leven geroepen.

Samenwerking

Het onderzoek biedt inzicht in een aanvullende of alternatieve manier van waterbeheer op grote schaal. Deltares onderzoekt dit samen met KWR en Arcadis, in opdracht van onder meer de provincie Zuid-Holland en Dunea. Evides werkt aan een klimaatbestendige drinkwatervoorziening en is betrokken bij dit waardevolle initiatief, samen met partners. Het onderzoek loopt tot 2018.

Eerdere berichten

De website Evides.nl werkt het best met cookies. Met cookies, soms van derden, kunnen wij algemeen websitebezoek analyseren en problemen met de site oplossen. Meer informatie vindt u op Disclaimer en privacy.