Oranjezon: een nieuw pompstation voor drinkwater

Nieuwe pompstation ingepast in het landschap

Evides Waterbedrijf past het pompgebouw en installatie bij natuurgebied Oranjezon aan. Dit om ervoor te zorgen dat de Walcherse klanten ook in de toekomst kunnen vertrouwen op een stabiele waterdruk uit de kraan. De werkzaamheden gaan nu van start.

Het huidige pompstation vervangen wij door een nieuw, energiezuinig exemplaar dat wij inpassen in de duinen. Het station is vanwege zijn leeftijd aan vervanging toe. De werkzaamheden starten in maart 2017 en duren naar verwachting tot begin 2018.

Juiste waterdruk

 In het voorjaar en de zomer ontvangt Walcheren veel toeristen, waardoor het gebruik van kraanwater stijgt. Daarom is pompstation Oranjezon nodig: het zorgt voor de juiste waterdruk en zo dus voor voldoende kraanwater thuis, op de camping en in hotels. Het drinkwater op Walcheren wordt gemaakt uit grondwater, dat komt uit de omgeving Huijbergen en Ossendrecht.

Natuur krijgt de ruimte

Oranjezon is een bijzonder natuurgebied, met veel verschillende soorten dieren en planten. Het pompstation staat bij de entree, op een plek die vroeger ingericht was als groot bedrijfsterrein. Een aantal oude gebouwen is enkele jaren geleden al weggehaald. Na de nieuwbouw in 2017/2018 sluit de locatie naadloos aan bij het landschap. Een duinpan en begroeiing bedekken dan deels het nieuwe pompstation.

Werkzaamheden

 Om dit nieuwe pompstation te realiseren, zijn grootschalige werkzaamheden nodig. Dit brengt helaas overlast met zich mee, zoals geluid en bouwverkeer. We streven ernaar deze overlast zoveel mogelijk te beperken en stemmen de planning af met partijen in de omgeving. Wandelpaden en toegangswegen blijven toegankelijk. Eventuele omleidingen geven we ter plaatse aan.

Natuuronderzoek

Op basis van uitgebreid natuuronderzoek nemen wij in nauw overleg met Het Zeeuwse Landschap - die het natuurgebied Oranjezon beheert - maatregelen om tijdelijke impact op de natuur te voorkomen. Zo brengen wij duinwater - dat bij de bouwput wordt weggepompt om veilig te kunnen werken - terug in de duinen en blijven de natte valleien behouden.

Planning

 De werkzaamheden duren ruim een jaar. In het voorjaar van 2018 verwachten wij klaar te zijn. Dan is het pompstation gereed en kan het - ingepast in het landschap - weer vele jaren ingezet worden tijdens de zomerdrukte. 

Eerdere berichten

De website Evides.nl werkt het best met cookies. Met cookies, soms van derden, kunnen wij algemeen websitebezoek analyseren en problemen met de site oplossen. Meer informatie vindt u op Disclaimer en privacy.