Rivier- en grondwater als bron

Vrouw drinkt in haar tuin kraanwater van Evides

De basis van drinkwater is rivier- en grondwater. Afhankelijk van de natuurlijke samenstelling van het water passen wij ons zuiveringsproces aan om er veilig drinkwater van te maken, iedere dag weer.

Het rivierwater uit Maas en Haringvliet en het diepe grondwater uit Dordrecht en op de Brabantse Wal vormen de bronnen voor het drinkwater dat Evides levert. Daarom zetten we ons voortdurend in om de bronnen zo schoon mogelijk te houden. Wat er niet in zit, hoeft er immers ook niet uit.

Door samen te werken met provincies, gemeenten, waterschappen, industrie, landbouw, natuurorganisaties en consumenten, kunnen we de hoeveelheid stoffen beperken die terechtkomen in onze leefomgeving en daarmee in de bronnen. Door kritisch te kijken naar het effect van stoffen die worden geloosd in water en lucht, zijn er ook oplossingen te vinden. Daar zet Evides zich actief voor in.  

Van bedrijf tot consument
Bijna iedereen brengt stoffen in het milieu die er feitelijk niet thuishoren. Grote bedrijven, maar ook consumenten. Een voorbeeld is ongebruikte medicijnen. Spoel je ze weg door de wc dan komen ze – via de rioolwaterzuivering – gedeeltelijk weer terecht in het milieu. Beter is het daarom, ze in te leveren als klein chemisch afval of bij de apotheek. Dit geldt ook voor verfafval of gebruikt frituurvet. Ook bestrijdingsmiddelen voor in de tuin, schoonmaak- of afwasmiddelen en cosmetica vinden we terug in het milieu; en dus ook in de bron van ons drinkwater. 

Bewust van onze basis
Onze zuiveringsprocessen zijn erop gericht om veilig drinkwater te leveren; altijd, daar kunt u op rekenen. We dragen er zorg voor dat het kraanwater voldoet aan de strenge wet- en regelgeving. Tegelijkertijd hebben we een helder standpunt: wat niet in de bronnen komt, hoeft er ook niet uit. Iedereen - van consument tot bedrijf - kan daaraan een bijdrage leveren door bewust om te gaan met water en milieu.

Lees hier meer over waterkwaliteit.

 

Eerdere berichten

De website Evides.nl werkt het best met cookies. Met cookies, soms van derden, kunnen wij algemeen websitebezoek analyseren en problemen met de site oplossen. Meer informatie vindt u op Disclaimer en privacy.