RIVM-rapport GenX: drinkwater is veilig

Kraanwater bij u thuis

Het RIVM heeft een rapport opgesteld over de aanwezigheid van GenX in drinkwater en bronnen voor drinkwater in Nederland. Het drinkwater is veilig en voldoet aan alle eisen.

Vandaag is de Tweede Kamer geïnformeerd over het RIVM-rapport. Zoals eerder dit jaar al bekend is gemaakt, hebben de waterbedrijven Oasen, Dunea en Evides in zeer lage concentraties GenX aangetroffen in het drinkwater. De andere drinkwaterbedrijven hebben deze stof niet aangetroffen. Evides bewaakt de hoeveelheden GenX-stoffen aanwezig in het drinkwater nauwgezet. Sinds juli blijven de hoeveelheden stabiel tussen de 0 tot 10 nanogram per liter, ruim onder de richtwaarde van 150 nanogram per liter.

Onderzoek naar lozing GenX in Brabant  

De herkomst van GenX in de Maas was niet eenduidig te verklaren. Vanuit onze zorgplicht heeft Evides dit in samenwerking met Rijkswaterstaat nader onderzocht. Hieruit kwamen verhoogde concentraties ter hoogte van de Dieze naar voren. Daarop zijn de waterschappen Aa en Maas en De Dommel onderzoek gestart naar de bron(nen) van GenX. Evides wacht de uitkomsten van dit onderzoek af, net als de benodigde maatregelen om de lozing van GenX-stoffen te beperken. Een schone bron is immers van groot belang voor het drinkwater.

Schone drinkwaterbronnen

Hoewel het gaat om zeer lage hoeveelheden GenX hoort deze chemische stof niet in drinkwater thuis. De drinkwatersector wil daarom dat chemische bedrijven verplicht worden een actueel overzicht bij te houden van te lozen stoffen en het afvalwater goed te monitoren. Ook het proces van vergunningverlening moet beter: er zijn heldere afspraken nodig over de rolverdeling bij lozingen (waterschap, provincie, Rijkswaterstaat) en er moet meer aandacht zijn voor het drinkwaterbelang bij vergunningverlening.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Drinkwaterbedrijven meten, signaleren, melden en nemen wanneer nodig direct actie om te zorgen dat het drinkwater dat uit de kraan komt altijd veilig en betrouwbaar is. Dat is onderdeel van onze zorgplicht. Tot nu toe kunnen we nieuwe stoffen nog voor het overgrote deel uit het water zuiveren bij de bereiding van drinkwater. Maar het aantal nieuwe stoffen neemt snel toe en naar de toekomst vraagt dat steeds meer van ons zuiveringsproces. Daarom zijn maatregelen nodig van overheden, industrie, land- en tuinbouw en burgers. Door samen de verantwoordelijkheid op te pakken en onze leefomgeving te beschermen, kunnen we ook in de toekomst goed drinkwater blijven maken.

Eerdere berichten

Vlaardingen: vervolg

Wij zijn blij dat de inwoners van Vlaardingen weer direct kraanwater kunnen drinken. Het onderzoek naar de oorzaak loopt...

Lees meer

De website Evides.nl werkt het best met cookies. Met cookies, soms van derden, kunnen wij algemeen websitebezoek analyseren en problemen met de site oplossen. Meer informatie vindt u op Disclaimer en privacy.