Spectaculaire verbetering biodiversiteit in waterwingebied Middel- en Oostduinen

luchtfoto waterwingebied ouddorp

Meer dan twintig jaar geleden begon Evides Waterbedrijf met het herinrichten van het waterwingebied op Goeree-Overflakkee, met als doel: hogere natuurwaarden en meer drinkwater. Samen met onderzoeksinstituut KWR maakten wij een herstelplan en onderzochten het effect van deze herinrichting. De resultaten zijn indrukwekkend!

Het duingebied speelt een belangrijke rol bij het maken van drinkwater voor de inwoners van Goeree-Overflakkee. Wij infiltreren in het gebied voorgezuiverd Haringvlietwater, dat wij later weer vanuit de diepte omhoog pompen om er drinkwater van te maken.

Natuurlijke waterpartijen

In 1994 startte Evides met de herinrichting. Dat was nodig, omdat de kwetsbare natuur niet de ruimte kreeg om te ontwikkelen. Het herstelplan werd uitgevoerd. waarbij rechte infiltratiekanalen werden omgevormd tot natuurlijke waterpartijen, met oevertaluds, inhammen en vloeiende overgangen naar het omringende duinlandschap. De nieuwe manier van waterwinnen neemt nu minder (natuur)ruimte in beslag. En bij de grondwaterstand wordt er rekening gehouden met de seizoen en het effect op de natuur.

Biodiversiteit

Eén van de resultaten is dat er nu veel meer soorten dieren en planten voorkomen die op de rode lijst van nationaal bedreigde soorten staan. Kwamen hier eerder slechts twintig rode-lijst soorten voor, nu zijn dat er ruim zeventig. Van de orchideeën was er in 1990 slechts één soort en één exemplaar over. De veranderde inrichting en het andere beheer leidden tot een enorme groei: nu zijn er veertien soorten en duizenden exemplaren. De duinen ontwikkelden zich dus tot een gebied met een zeer hoge biodiversiteit.

Ontdek!

Het resultaat kunt u zelf zien, horen en ruiken als u door het gebied wandelt. U kunt veel zeldzame planten en mossen en duizenden bloeiende orchideeën zien, waaronder de zeldzame Poppenorchis en Groenknolorchis. U kunt de Roerdomp horen bassen en de Boomleeuwerik luid horen zingen. En u ruikt de heerlijke geur van het Geel walstro en de Kamperfoelie. Koeien begrazen het gebied in de zomer, herfst en winter om het landschap open te houden. U kunt het gebied in vanaf de Hondsweg en vanaf het strand. Wij vragen u op de paden te blijven en het afval met u mee te nemen.

Beschermd

Het evaluatierapport 'Effecten van de herinrichting in het waterwingebied Middel- en Oostduinen op de natuur' bood Evides op 24 augustus 2017 aan bij de gedeputeerde Rik Janssen van de provincie Zuid-Holland. De provincie geeft ons de vergunning voor waterwinning en infiltratie. Met eigen ogen bekeek de provincie het effect van alle inspanningen: een goed beschermd waterwingebied in een indrukwekkend, zeldzaam natuurlandschap.


Samen met Natuurmonumenten blijven we het gebied monitoren en beheren. De natuur is immers de beste bescherming voor de bronnen voor ons drinkwater en zij krijgt tegelijkertijd alle ruimte om zich verder te ontwikkelen. Wij zijn maar wat trots op dit resultaat.

Eerdere berichten

De website Evides.nl werkt het best met cookies. Met cookies, soms van derden, kunnen wij algemeen websitebezoek analyseren en problemen met de site oplossen. Meer informatie vindt u op Disclaimer en privacy.