Warmteleiding levert 15.000 ton CO2-reductie op

De Rotterdamse Wethouder Langenberg opent vandaag een warmtekoppeling die Evides Industriewater en Huntsman hebben gerealiseerd. Hiermee bespaart het Botlekgebied 15.000 ton CO2 per jaar.

Deze warmtekoppeling levert een grote besparing op van fossiele brandstoffen bij de petrochemisch bedrijven in het Botlekgebied. De besparing van 15.000 ton CO2 staat gelijk aan de CO2 uitstoot van 1875 gezinnen door energieverbruik in huis en aan vervoer. De warmtekoppeling vormt daarmee een goede bijdrage aan het milieuvriendelijk maken van de Rotterdamse haven.

Samenwerken in de keten

Dankzij de samenwerking van bedrijven binnen de petrochemische keten was het mogelijk om de warmtekoppeling te ontwikkelen en zo efficiënter om te gaan met energie en te verduurzamen. Met steun van gemeente Rotterdam, het Ministerie van Economische Zaken en Deltalinqs konden Evides Indstriewater en Huntsman de warmtekoppeling ontwikkelen.

Besparing op gebruik fossiele brandstoffen

Warmte-uitwisseling tussen bedrijven is een effectieve manier om energieverbruik omlaag te brengen. “In plaats van de warmte uit te stoten naar de lucht, hergebruiken we de warmte”, licht Max van der Meer van Huntsman toe. Evides benut de overtollige warmte van Huntsman voor het opwarmen van gedemineraliseerd water (demiwater). Demiwater is vrij van mineralen, heeft een lage geleidbaarheid en wordt vooral gebruikt bij de productie van hogedrukstoom. Evides levert het warmere demiwater aan een groot aantal bedrijven in de Botlek. Met een substantiële besparing van de inzet van fossiele brandstoffen en jaarlijks een flinke CO2-emissiereductie tot gevolg. Niet alleen bij Huntsman en Evides, maar des te meer bij de afnemers van het verwarmde demiwater. Jan Robert Huisman, directeur Evides Industriewater: “Verduurzaming en kostenbesparing gaan hier hand in hand. Niet alleen Huntsman en Evides, maar ook onze klanten profiteren hiervan.”

Duurzamere stad en haven

Dit project draagt bij aan het realiseren van de afspraken in het Energieakkoord en Rotterdam Duurzaam. Het levert een potentiele reductie op van 15.000 ton CO2-uitstoot per jaar. “Dit project is een prachtig voorbeeld van publiek private samenwerking naar een duurzame haven”, licht Alice Krekt, Programmadirecteur Deltalinqs Energy Forum (DEF), toe. “Wij roepen bedrijven op om met Deltalinqs en de partners van het Energy Forum, meer projecten te realiseren.”

Warmte-uitwisseling: het proces

In de wintermaanden moet Evides het innamewater op haar demiwaterfabriek DWP Botlek opwarmen tot minimaal 5 °C om het zuiveringsproces optimaal te laten verlopen. In de zomer heeft Huntsman juist behoefte aan extra koelcapaciteit. Door het innamewater van Evides en het koelwater van Huntsman langs een warmtewisselaar te leiden, kunnen beide bedrijven hun water het hele jaar door op de juiste temperatuur houden. In de winter warmt Huntsman met zijn restwarmte het Brielse Meer Water richting de demiwaterfabriek op, zodat Evides geen extra stroomverwarming hoeft in te zetten. Door de hogere temperatuur besparen klanten op energie bij hun stoomproductie. In de zomerperiode zorgt het water voor extra koeling ten behoeve van Huntsman. Een mooie, duurzame oplossing waar zowel Huntsman als Evides profijt van hebben.

Eerdere berichten

De website Evides.nl werkt het best met cookies. Met cookies, soms van derden, kunnen wij algemeen websitebezoek analyseren en problemen met de site oplossen. Meer informatie vindt u op Disclaimer en privacy.