Zeeland heeft waardevolle meetdata zoet en zout water

overzicht kaart zoet en zout verdeling in deel van Zeeland

Als eerste provincie in Nederland heeft Zeeland de meetgegevens van de zoet en zout water verdeling in de ondergrond in Zeeuws Vlaanderen beschikbaar gesteld. Een winst voor het inzicht van onder meer agrariƫrs, die sterk afhankelijk zijn van zoet water.

Agrariërs kunnen op basis van de meetdata de keuze maken om het overtollige regenwater tijdelijk in de bodem op te slaan. Zo kunnen ze het op een later moment weer benutten. De benodigde informatie hiervoor is te vinden op de websites van de Provincie Zeeland en Waterschap Scheldestromen.

Regionale investering

Gedeputeerde Ben de Reu (Water) van de Provincie Zeeland: "Zeeland is omringd door zout water. Door klimaatverandering stijgt de zeespiegel en wijzigt de verhouding tussen neerslag en verdamping. Dat kan op termijn problemen geven voor de beschikbaarheid van zoet water. De Provincie Zeeland stimuleert daarom verschillende initiatieven voor opslag van en een efficiëntere omgang met zoet water. Een helder beeld van de zoet-zoutverdeling in het grondwater vergemakkelijkt de zoektocht naar geschikte locaties voor wateropslag in de bodem. Een eenmaal gemaakte kaart biedt voor jaren houvast en is te zien als een regionale investering."

Bron drinkwater

Samen met diverse partners, waaronder Provincie Zeeland en Deltafonds, steunt Evides Waterbedrijf dit waardevolle initiatief. Zoet water is de bron voor ons drinkwater. Op Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland gebruiken wij hiervoor Haringvlietwater. Na een voorzuivering pompen we dit water naar de duinen bij Ouddorp en Haamstede, waar het water een natuurlijk zuiveringsproces doorloopt. Vervolgens zuiveren we het op onze productielocatie tot drinkwater.

Eerdere berichten

De website Evides.nl werkt het best met cookies. Met cookies, soms van derden, kunnen wij algemeen websitebezoek analyseren en problemen met de site oplossen. Meer informatie vindt u op Disclaimer en privacy.