Convenant Bijenlandschap West Brabant ondertekend

Het gaat niet goed met wilde bijen en andere bestuivers in Nederland. Allerlei organisaties zetten zich in om het leefgebied van de wilde bij te beschermen. Duurzaam ondernemen – en daarmee duurzaam terreinbeheer – vindt Evides belangrijk. Daarom dragen wij ook aan dit initiatief graag een steentje bij.

Vanuit de Brabantse Wal is het initiatief gekomen om de bescherming van de wilde bij in West-Brabant serieus op te pakken. Diverse partijen, zoals landbouworganisaties, het Brabants Landschap, Natuurmonumenten, de gemeentes Woensdrecht, Bergen op Zoom, Roosendaal, Rucphen, Halderberge en Moerdijk, de Suikerunie en Evides hebben daarvoor de handen ineengeslagen. Om de samenwerking te bezegelen, ondertekenden de partijen op 12 december het Convenant Bijenlandschap West Brabant en het Nationaal Bijenconvenant. Namens ons was dat Martijn Groenendijk, manager Productie Drinkwater.

Belangrijke rol

Wilde bijen hebben een belangrijke rol in Nederland. Veel wilde bloemen, bomen en struiken zijn voor de bestuiving afhankelijk van bijen en andere insecten. Maar ook voor de tuinbouwsector zijn de kleine beestjes van levensbelang: de Wageningen Universiteit heeft uitgerekend dat appeltelers in Zeeland tot wel 30% minder opbrengst zouden hebben als er geen natuurlijke bestuiving door insecten zou plaatsvinden.

Bijenhotels

Wij zijn al langere tijd bezig voor de bij. Ons duurzame terreinbeheer is mede gericht op het behouden van bloemrijke graslanden waarin insecten nectar kunnen verzamelen. Ook staan er 14 bijenhotels, waar allerlei insecten een rustplaats kunnen vinden en eitjes kunnen afzetten. Die bijenhotels staan bijvoorbeeld op Kralingen, Petrusplaat, Baanhoek en Braakman.
 

Eerdere berichten

Vorst? Voorkom schade!

Sluit en tap uw buitenkranen af en isoleer de watermeter en hoofdkraan zodra de vorst zich aandient. Jaarlijks ontstaan ...

Lees meer

De website Evides.nl werkt het best met cookies. Met cookies, soms van derden, kunnen wij algemeen websitebezoek analyseren en problemen met de site oplossen. Meer informatie vindt u op Disclaimer en privacy.