Nieuwe wandeling door Oostduinen!

Mensen die wandelen in waterwingebied van Evides

Vanuit Ouddorp loopt er een nieuw uniek wandelpad: Oostduinen. In circa 1,5 kilometer loopt u door de lage kopjesduinen en ziet u in het voorjaar verschillende mooie bloeiende planten!

Bekijk de wandelroute door Oostduinen.

Natuurlijke filters

De duinen zijn natuurlijke waterfilters. Via natuurlijk aangelegde infiltratiekanalen en -plassen zakt hier voorgezuiverd, helder water de bodem in. De oevers lopen langzaam af en de omliggende duinvalleien zijn begroeid met orchideeën.

Onze bronnen

Rivier-, grond- en duinwater zijn onze bronnen. Schone bronnen zijn van belang voor de natuur én voor het maken van drinkwater. Evides Waterbedrijf beschikt over meer dan 825 hectare aan natuur- en waterwingebieden in Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant. Daar zorgen we goed voor, samen met natuurorganisaties, waterbeheerders, de directe omgeving en lokale overheden, zoals gemeenten en provincies. We doen onderzoek naar planten en dieren én voeren samen projecten uit om de kwetsbare natuur meer ruimte te geven. Bijvoorbeeld op de Brabantse Wal met het herstel van vennen of in Ouddorp door natuurlijke inrichting van de zogenaamde ‘infiltratiekanalen’. Het beheer is uiteraard volledig ecologisch, zowel in de waterwingebieden als op al onze productielocaties.

Eerdere berichten

De website Evides.nl werkt het best met cookies. Met cookies, soms van derden, kunnen wij algemeen websitebezoek analyseren en problemen met de site oplossen. Meer informatie vindt u op Disclaimer en privacy.