Evides sluit aan bij de Rotterdamse Samenwerking in de Afvalwaterketen

Onder de naam RoSA werken gemeenten Rotterdam en Capelle aan den IJssel, Waterschap Hollandse Delta, Hoogheemraadschappen van Delfland en van Schieland en de Krimpenerwaard sinds 2013 samen in de waterketen. Evides deed al langer mee, vanaf 21 februari als officieel lid.

De partijen zetten in op een gesloten afvalwaterketen in 2050. Dit wil zeggen: meer aandacht voor het sluiten van kringlopen en terugwinnen van energie en grondstoffen uit afvalwater. Ook kostenbesparing, kwaliteitsverbetering en vermindering van de kwetsbaarheid van de afvalwaterketen zijn belangrijke doelen van RoSA.

Versterken

Evides levert veilig en betrouwbaar drinkwater en industriewater op maat en is actief in de afvalwaterzuivering. Ze werkt daarbij aan verduurzaming van de watervoorziening. Om de doelmatigheid en kwaliteit in de hele waterketen te vergroten, werkt Evides veel samen met andere partijen in de keten. Door op concrete vraagstukken samen te werken, realiseren we een toekomstbestendige waterketen. Evides was de afgelopen jaren al betrokken bij RoSA, onder andere bij het opstellen van de Langetermijnvisie.

Onderzoek

Ook is Evides – net als de gemeente en Rotterdamse waterschappen – partner in NEREUS, het vervolg op RINEW: een onderzoek naar het op een innovatieve en duurzame manier hergebruiken van nutriënten, energie en water afkomstig uit afvalwater. Om te komen tot de afvalwaterketen van de toekomst is de aansluiting van Evides van groot belang. Door de ondertekening van de overeenkomst wordt de samenwerking nu officieel bekrachtigd.

Over RoSA

Kijk voor meer informatie over RoSA op de website van gemeente Rotterdam
 

Eerdere berichten

De website Evides.nl werkt het best met cookies. Met cookies, soms van derden, kunnen wij algemeen websitebezoek analyseren en problemen met de site oplossen. Meer informatie vindt u op Disclaimer en privacy.