Fraudeurs doen zich voor als Evides of DNWG-monteur

Monteur van Evides bij de klant thuis

In ons verzorgingsgebied krijgen wij de laatste tijd steeds vaker te maken met fraudeurs die zich voordoen als monteur van Evides of DNWG. Wees hier alert op! Als deze situatie zich bij u voordoet of als u het niet vertrouwt, laat de monteur dan niet binnen. En neem contact met ons op of waarschuw de politie.

Hoe herkent u een Evides of DNWG-monteur

Onze medewerkers kunnen zich altijd legitimeren met een bedrijfspas wanneer zij aanbellen om werkzaamheden te verrichten aan uw huisaansluiting of watermeter.

De persoon die eventuele werkzaamheden aan uw huisaansluiting of watermeter moet verrichten, is altijd een medewerker van Evides duidelijk herkenbaar aan Evides-kleding. In Zeeland, Goeree Overflakkee en de Brabantse Wal heeft Evides het onderhoud en beheer uitbesteed aan DNWG, herkenbaar aan bijbehorende DNWG-legitimatiepas en -kleding.

Ook personeel van aannemers die voor Evides werken, bijvoorbeeld voor het vervangen van uw watermeter, moeten zich kunnen legitimeren. Vraag altijd om deze legitimatie als iemand bij u aanbelt. Deze aannemers dragen echter geen Evides of DNWG-kleding.

Bezoek wordt vooraf aangekondigd

Als een medewerker aan de deur komt en toegang tot uw woning nodig heeft, gebeurt dit nooit onaangekondigd. Tenzij het om een storing in de waterlevering of lekkage gaat, informeren wij u vooraf per brief. Vraag altijd om legitimatie als iemand bij u aanbelt. Wij doen niet aan telefonische verkoop, dus geef geen persoonlijke gegevens door. Neem bij twijfel altijd direct contact met ons op.

Onze monteurs komen normaal gesproken nooit na 16.30 uur bij u aan de deur.

Eerdere berichten

De website Evides.nl werkt het best met cookies. Met cookies, soms van derden, kunnen wij algemeen websitebezoek analyseren en problemen met de site oplossen. Meer informatie vindt u op Disclaimer en privacy.