Hogere waterdruk in Den Hoorn en Wateringseveld

Kraanwater bij u thuis

Eind 2017 is een koppeling gemaakt tussen de drinkwaternetten van Evides Waterbedrijf en Dunea om de druk in het net in Den Hoorn en Wateringseveld te verhogen. Op momenten dat de druk in het net van Evides daalt, wordt water uit het net van Dunea ingenomen zodat de druk in het net van Evides hoog blijft.

Klanten in dat gebied gaven aan soms weinig waterdruk te hebben.

Het drinkwater van Dunea heeft een iets andere kleur omdat het water van een andere bron komt. De waterkwaliteit is gegarandeerd en voldoet aan alle eisen. Klanten in het gebied zijn vooraf geïnformeerd over de koppeling.

Eerdere berichten

Bron GenX-lozing bekend

Onderzoek van de Waterschappen Aa en Maas en De Dommel heeft aangetoond dat een bedrijf in Helmond GenX loost. Hiermee i...

Lees meer

De website Evides.nl werkt het best met cookies. Met cookies, soms van derden, kunnen wij algemeen websitebezoek analyseren en problemen met de site oplossen. Meer informatie vindt u op Disclaimer en privacy.