Meer meters maken, tevredener klanten

afbeelding_monteurs_evides

Evides is ervan overtuigd dat je beter werk kunt leveren als je samenwerkt met je omgeving. Dat geldt voor gemeenten, netbeheerders, aannemers én waterbedrijven.

Niet voor niets investeert Evides al jaren in samenwerken met de omgeving. Door te werken met gebiedsbeheerders die het werkgebied op hun duimpje kennen, door bindende afspraken met gemeenten en andere netbeheerders te maken in convenanten én door langdurige samenwerkingsafspraken met onderaannemers te maken. 

Contracten met huisaannemers verlengd

Zo heeft Evides onlangs de raamcontracten met de huisaannemers verlengd. De huisaannemers Heijmans, Baas, A.Hak en Siers en Evides spreken daarin af dat ze intensiever gaan samenwerken. Dat is nodig om adequaat te kunnen reageren op het toenemende werkaanbod en om de groeiende vervangingsvraag - mede door de energietransitie - aan te kunnen. De vernieuwde contracten gelden voor 2019 en 2020. 

Samenwerken vanuit vertrouwen

De grondgedachte achter de nieuwe afspraken is dat samenwerken vanuit vertrouwen de sleutel is tot gezamenlijk succes. De partijen hebben daarbij de volgende doelen geformuleerd:

  • Het veilig realiseren van een hygiënisch betrouwbaar en kwalitatief goed drinkwaterleidingnet.
  • Hoge klant-, omgevings- en medewerkerstevredenheid.
  • Aanvaardbare kosten voor Evides met een gezond rendement voor de aannemer.
  • Continuïteit voor samenwerkende partijen.
  • Een betere basis voor het samenwerken met Stedin.

Dat gaat er naar verwachting voor zorgen dat de aannemers met hetzelfde personeel meer kunnen doen. De aanpak levert daarmee ook een geldbesparing op. Tegelijkertijd verwachten we dat de betere samenwerking ook de veiligheid, de doorlooptijd en de kwaliteit zal vergroten. Zo kunnen we samen 24/7 gezond en duurzaam drinkwater leveren bij alle klanten van Evides.

Nieuwe Raamovereenkomst

Om de nieuwe afspraken te implementeren, gaat een programmateam de planningen en het toepassen van de afspraken uitrollen. Met de nieuwe Raamovereenkomst kunnen we samen stappen voorwaarts maken, we moeten het immers samen doen. Want: Samen komen we verder!

 

Eerdere berichten

De website Evides.nl werkt het best met cookies. Met cookies, soms van derden, kunnen wij algemeen websitebezoek analyseren en problemen met de site oplossen. Meer informatie vindt u op Disclaimer en privacy.