Natuurbeheer goed voor bijen

Eerste bijenhotel plaatst Evides hier voor de natuurtuin.

Samen met 43 organisaties zetten we ons in om met de Nationale Bijenstrategie voor 2030 de biodiversiteit te bevorderen, het leefgebied van de bijen te verbeteren en een betere leefomgeving voor alle bestuivers in de agrarische omgeving te creƫren. Zo hebben wij veertien bijenhotels door Zuidwest-Nederland geplaatst, van de polders in Zeeuws-Vlaanderen tot aan de zuiveringslocaties in de bossen op de Brabantse Wal.

De bijenhotels zijn ruim drie meter brede nestplaatsen gevuld met natuurlijke materialen zoals boomschijven, riet, stro en bakstenen. De hotels zijn een plek waar de insecten zich kunnen nestelen en voortplanten. Hun voedsel halen ze uit de directe omgeving: de weiden rondom de drinkwaterzuiveringen. Natuur, landbouw en tuinbouw zijn afhankelijk van bijen en andere bestuivers, zoals hommels. De natuur is de bron voor ons drinkwater. Diverse waterbedrijven leveren hun unieke bijdrage.

Ecologisch beheer

Alle zuiveringsterreinen beheert Evides Waterbedrijf al tientallen jaren duurzaam. Voor elk terrein geldt sinds vorig jaar ook een ‘ecologisch maaiplan’. Dit betekent dat wij veelal minder maaien en meer monitoren. Voorafgaand aan het maaien, inspecteert een hovenier of ecologische medewerker op nesten, beschermde plantensoorten, etc. Door wel te blijven maaien, blijven de terreinen open en licht zodat bloemen en kruiden kunnen groeien.  Sinds we ons beheer hebben aangepast, veranderen strakke gazons langzaam in bloeiende grasvelden. De biodiversiteit neemt toe.

Niveau Goud

Sinds 2010 zijn wij gecertificeerd voor de Barometer Duurzaam Terreinbeheer Niveau Goud. Dit vereist onder andere het gebruik van natuurlijke materialen, onkruidbestrijding door heet water, borstelen en branders en hergebruik van materialen. Alles draagt bij aan een schoner milieu – op land en in het water – en verrijking van de natuur. Het aangepaste ecologische beheer en de bijenhotels versterken het effect.
 

Eerdere berichten

Vrouw drinkt in haar tuin kraanwater van Evides

2017 in beeld

Evides Waterbedrijf heeft het jaarverslag 2017 gepubliceerd. In dat jaar is ruim 173 miljoen kuub water gewonnen en gezu...

Lees meer

De website Evides.nl werkt het best met cookies. Met cookies, soms van derden, kunnen wij algemeen websitebezoek analyseren en problemen met de site oplossen. Meer informatie vindt u op Disclaimer en privacy.