Nederland gaat voor een gezonde Maas

Mensen lopen door de natuur

Overheden, waterbedrijven, industrie en milieuorganisaties zijn samen op weg naar een schone en vitale Maas.

Dat is bevestigd tijdens de bijeenkomst ‘Op weg naar een drinkbare Maas’ in Den Bosch, waarbij 80 koersbepalers aanwezig waren. Mede-initiatiefnemer van de bijeenkomst was Li An Phoa, die de afgelopen maanden van de bron van de Maas in Frankrijk tot de monding in Nederland heeft gewandeld om aandacht voor drinkbare rivieren te vragen.

Op de bijeenkomst waren partijen aanwezig die voor een schone en vitale Maas van vitaal belang zijn en voor wie een schone Maas van vitaal belang is. Initiatiefnemers van de bijeenkomst zijn het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Vital Zone Instituut, Heineken, RIWA, de Brabantse Milieufederatie en het samenwerkingsverband Schone Maaswaterketen, met als gastheer Waterschap Aa en Maas. Zij ondersteunen de actie van Li An Phoa en onderstrepen het belang om de Maas schoon en vitaal te maken.

Tijdens de bijeenkomst hebben de koersbepalers het vervolg bepaald:

  • Het oppervlaktewater van de Maas wordt gebruikt als bron voor drinkwater voor meer dan 6 miljoen mensen in Nederland en meer dan 15 miljoen mensen in het gehele stroomgebied (Frankrijk, België, Nederland)
  • Een 'drinkbare' Maas spreekt iedere aanwezige aan en iedereen kijkt hoe hij of zij hier persoonlijk aan kan bijdragen;
  • We gaan verbinding zoeken tussen verschillende initiatieven, om te bekijken waar overlap, gaten en kansen liggen op weg naar een gezonde Maas.

Water als indicator voor gezondheid

Gezond water is van levensbelang, zeker nu de beschikbare hoeveelheid schoon zoet water mondiaal steeds meer onder druk komt te staan. Maaswater wordt gebruikt als bron voor ons drinkwater, maar is ook van cruciaal belang voor natuur, landbouw en industrie. Vervuild water is slecht voor het milieu en ecologisch systeem, en is duur om schoon te maken. Jaarlijks komen er meer dan 140.000 kilo medicijnresten via het riool in ons water terecht.

Achteraf reinigen, bij de rioolwaterzuiveringen, is niet voldoende. Een bronaanpak waarbij alle partijen meedoen om te voorkomen dat water wordt vervuild is noodzakelijk. Wat er niet in komt, hoeft er immers ook niet uitgehaald te worden. De Maas vormt zo een goede spiegel en indicator voor de gezondheid van onze samenleving.

Kees Jan de Vet, ambassadeur Schone Maaswaterketen: “Waterschappen en drinkwaterbedrijven bundelen hun krachten en expertises om de waterkwaliteit van de Maas duurzaam te verbeteren. Vanuit het motto ‘voorkomen is beter dan genezen’ roept de Schone Maaswaterketen ook andere partijen op om maatregelen te treffen: van zorgsector tot farmacie en industrie. Een schone Maas is een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

De Schone Maaswaterketen is al enige tijd actief bezig met het verbeteren van de afvalwaterzuivering en verwijderen van ongewenste stoffen. Dit heeft een positieve invloed op de waterkwaliteit van de Maas.


Eerdere berichten

De website Evides.nl werkt het best met cookies. Met cookies, soms van derden, kunnen wij algemeen websitebezoek analyseren en problemen met de site oplossen. Meer informatie vindt u op Disclaimer en privacy.