Opnieuw gouden certificaat voor Duurzaam Terreinbeheer

tuinman onderhoudt op een duurzame manier het terrein

Drinkwater maakt Evides van water uit de natuur: rivier-, grond- en duinwater. Ook hebben wij grote terreinen rondom onze zuiveringen. Daar zorgen wij goed voor, onder andere met ecologisch beheer en het verbeteren van de biodiversiteit. Dit najaar voerde de certificeringsorganisatie KIWA opnieuw een onderzoek uit naar ons duurzame terreinbeheer.

Uit de eindrapportage die we recent ontvingen, bleek dat we opnieuw aan alle eisen voldoen. Ons certificaat Barometer Duurzaam Terreinbeheer Niveau Goud is daarmee verlengd!

Zorgvuldig

Wij zijn sinds 2010 voor alle locaties gecertificeerd voor de Barometer Duurzaam Terreinbeheer Niveau Goud. Dit betekent dat we onder andere geen gebruikmaken van chemische bestrijdingsmiddelen, dat we de strenge eisen die zijn gesteld aan inrichtingsmateriaal (planten, hout, kunststoffen etc.) zorgvuldig opvolgen en telkens zoeken naar mogelijkheden om de natuur meer ruimte te geven. Een voorbeeld zijn de bijenhotels en ons aangepaste maaibeleid.

Duurzaam ondernemen

Met als kerntaak het leveren van drinkwater, zijn wij verankerd in de samenleving en vervullen we een maatschappelijke rol. We kiezen bewust voor duurzaam terreinbeheer om de bronnen voor het maken van drinkwater zo schoon mogelijk te houden – wat er niet in zit, hoeft er ook niet uit – en de natuur  alle ruimte te geven om beter te ontwikkelen. Continu streven we naar verdere verduurzaming van onze bedrijfsprocessen. Dit doen we samen met andere organisaties, in de branche en in de waterketen.

Eerdere berichten

Vrouw en man drinken een glas kraanwater in de keuken

Duurzaam kraanwater

Evides werkt constant aan verduurzaming van de bedrijfsprocessen en wil in 2025 klimaatneutraal zijn. Helpt u mee?

Lees meer

De website Evides.nl werkt het best met cookies. Met cookies, soms van derden, kunnen wij algemeen websitebezoek analyseren en problemen met de site oplossen. Meer informatie vindt u op Disclaimer en privacy.