Ruimte voor vissen bij de Haringvlietsluizen

Annette Ottolini, Directeur Evides Waterbedrijf, en Ingrid de Bondt, Dijkgraaf waterschap Hollandse Delta, hebben de Compenserende Maatregelen Kierbesluit afgesloten. Met het overhandigen van de maatregelen aan Minister Cora van Nieuwenhuizen, kon zij het Kierbesluit in werking stellen.

De Haringvlietsluizen kunnen vanaf vandaag op een kier zodat trekvissen vanaf de Noordzee het Haringvliet op kunnen zwemmen. Met het instellen van dit zogeheten Kierbesluit gaan de sluizen deels open als er voldoende zoet rivierwater het Haringvliet instroomt. Het gebied blijft ook een belangrijke zoetwaterbron voor drinkwater en de landbouw. Daarom is een aantal maatregelen genomen om ondanks de indringing van zeewater het zoet water op peil te houden.
 
Na afronding van de compenserende maatregelen, stelde Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) vandaag het kierbesluit in werking, precies 47 jaar na de opening van de Haringvlietsluizen. "Vanwege de droogte duurt het nog even voor de sluizen echt opengaan," aldus de minister. "Ze gaan pas gecontroleerd op een kier als het geen gevolgen heeft voor het zoetwater. Door uitgebreid te meten gaan we leren hoe het water zich gedraagt. Komt er teveel zout het Haringvliet binnen, dan gaan de sluizen dicht."
 
Annette Ottolini gaf aan: "Dankzij de Compenserende Maatregelen Kierbesluit behouden wij nu een belangrijke zoetwaterbron voor de drinkwatervoorziening van Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland."

Internationale vismigratie

Door de droogte van de afgelopen maanden en de lage rivierafvoer blijven de sluizen op 15 november nog dicht. Zodra de rivierafvoer hoog genoeg is, kan Rijkswaterstaat stapsgewijs beginnen met kieren. Door de Haringvlietsluizen regelmatig op een kier te zetten, kunnen trekvissen als de zalm en zeeforel volop het Haringvliet en achterliggend rivierengebied op zwemmen om daar te paaien. De ‘Rijnoeverstaten’, waaronder Nederland, werken al jaren samen om barrières voor vissen weg te nemen. Daarnaast verbetert de biodiversiteit van het Haringvlietwater door het binnenlaten van zoutwater. En er ontstaan kansen voor nieuwe natuurontwikkeling.
 

Zoetwatervoorziening 

Rijkswaterstaat, het waterschap Hollandse Delta en Evides Waterbedrijf zorgen er samen voor dat de zoetwaterbalans in het gebied op orde blijft. Daarmee is goed drink- en landbouwwater gegarandeerd. Het westelijk deel van het Haringvliet wordt zouter door het kieren. Daarom is in het Kierbesluit afgesproken dat het water ten oosten van de lijn Middelharnis–Spui zoet blijft. De afgelopen vier jaar hebben waterschap Hollandse Delta en Evides Waterbedrijf diverse nieuwe innamepunten, pijpleidingen, sloten en kanalen aangelegd. Hiermee is de zoetwatervoorziening voor de eilanden Voorne-Putten, Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland veiliggesteld en staat alles klaar om voorzichtig te beginnen met het op een kier zetten van de sluizen.
 
Met een uitgebreid onderzoeks- en monitoringsprogramma houdt Rijkswaterstaat nauwkeurig in de gaten of de zoutintrek niet verder komt dan de afgesproken grens. Bovendien monitoren waterschap Hollandse Delta en Evides Waterbedrijf de innamepunten van het zoete water.

Meer info 

Kijk voor meer informatie op rijkswaterstaat.nl/kierharingvliet of kierharingvliet.nl. Of bel met de landelijke informatielijn van Rijkswaterstaat 0800 8002.

Eerdere berichten

De website Evides.nl werkt het best met cookies. Met cookies, soms van derden, kunnen wij algemeen websitebezoek analyseren en problemen met de site oplossen. Meer informatie vindt u op Disclaimer en privacy.