Van afvalwater naar bruikbare grondstoffen

Annette Ottolini, algemeen directeur Evides Waterbedrijf, heft het glas na de opening van Nereus-pilotinstallatie

25 juni heeft Annette Ottolini, algemeen directeur Evides Waterbedrijf, onder toeziend oog van internationaal genodigden, de NEREUS-pilotlocatie in Rotterdam officieel geopend. Op deze locatie in het Merwe-Vierhavengebied vindt onderzoek plaats naar hergebruik van huishoudelijk afvalwater.

In het bijzijn van vertegenwoordigers van de Europese en Nederlandse projectpartners sprak Daan Roosegaarde – kunstenaar, ondernemer, uitvinder, ontwerper en ‘buurman’ van de pilotlocatie – over de relatie tussen ontwerp en technologie. Innoveren, out-of-the-box-denken en laten zíen wat je doet zijn volgens hem belangrijke bouwstenen van het NEREUS-project. Hierna verrichtte Annette Ottolini de openingshandeling door symbolisch waardevolle grondstoffen uit huishoudelijk afvalwater te halen. Ottolini: “Hergebruik is een speerpunt van Evides, om actief bij te dragen aan een duurzame leefomgeving. Daarbij zoeken we actief de samenwerking, wat in dit project nadrukkelijk tot uiting komt. Eerder onderzoek was veelbelovend, dat zetten we nu door in een internationale context.”

Waarde uit afvalwater

In de NEREUS-pilotlocatie doet Evides Industriewater onderzoek om zoveel mogelijk waarde uit huishoudelijk afvalwater te creëren, zoals water, nutriënten en energie. In verschillende stappen en met behulp van diverse technieken wordt het afvalwater verzameld en verwerkt tot bruikbare grondstoffen. Evides doet dit in samenwerking met Logisticon water treatment B.V., Hoogheemraadschap van Delfland, Waterschap Hollandse Delta, Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en de gemeente Rotterdam.

Wat is NEREUS

Dit onderzoek is onderdeel van het Europese Interreg project NEREUS, dat het inzetten van innovatieve technologieën voor het hergebruik van water, energie en nutriënten uit afvalwater in stedelijke context stimuleert. De Europese projectpartners zijn: CAPSO, DuCoop, HZ University of Applied Sciences, Southern Water Services LtD, University of Portsmouth, Water-Link en Vito/VLAKWA.
 

Eerdere berichten

De website Evides.nl werkt het best met cookies. Met cookies, soms van derden, kunnen wij algemeen websitebezoek analyseren en problemen met de site oplossen. Meer informatie vindt u op Disclaimer en privacy.