Vervroegd aan het werk in Vlaardingse Zeemanstraat

De waterleiding in de Vlaardingse Zeemanstraat gaan we met spoed vervangen. Het vernieuwen van de drinkwaterleiding in een groter gebied in de Westwijk staat al voor het najaar gepland, maar door de recente lekkages in de Zeemanstraat gaan we specifiek hier eerder aan de slag. We verwachten de werkzaamheden voor de bouwvak te kunnen afronden.

We vervangen voor de zomer het leidingdeel waar de meeste lekkages waren. “We gaan ervan uit dat dit een groot deel van de problemen in de Zeemanstraat zal oplossen. Een totale verbetering in de wijk verwachten we pas als alle werkzaamheden zijn afgerond; deze staan in het najaar gepland.” aldus René van Beek, Projectleider van Evides. We informeren de bewoners die het betreft persoonlijk en zo zorgvuldig mogelijk over de precieze planning en wat de werkzaamheden voor hen betekenen.

Stedin en Evides werken samen

Stedin en Evides vervangen in het najaar gas- en waterleidingen en elektriciteit in een groot gedeelte van de Westwijk. Door samen te werken, hoeft de straat maar een keer open. Ook nu kan Stedin gelijk mee in de Zeemanstraat met het vervangen van de gasleidingen. René van Beek: “Dan hoeft in het najaar de rijweg niet meer open; alleen de stoep voor het vervangen van de elektrakabels.” We informeren de bewoners tijdig over de verschillende werkzaamheden.

Planning 

Zeemanstraat: Vervangen gas- en waterleiding Zeemanstraat (van de aftak van de Eykmanstraat tot het pleintje/de rotonde Van der Werffstraat).
Start: juni 2018. Gereed: juli 2018.

Westwijk: Vervangen gas- en waterleidingen en elektra. Start: najaar 2018. Gereed: medio 2019. We informeren de bewoners hier zo snel mogelijk over.

Eerdere berichten

De website Evides.nl werkt het best met cookies. Met cookies, soms van derden, kunnen wij algemeen websitebezoek analyseren en problemen met de site oplossen. Meer informatie vindt u op Disclaimer en privacy.