Volledig energieneutraal in 2025

Dat is het doel van het programma ‘Evides Energie Neutraal’ dat wij vandaag lanceerden. We willen dit onder meer bereiken met duurzame energieopwekking door zonneparken op eigen terreinen: op land en straks ook op water. Annette Ottolini, Algemeen Directeur van Evides Waterbedrijf opende vandaag het eerste zonnepark van Evides, op Braakman in Zeeuws-Vlaanderen. En er volgen meer.

Het plan is om alle terreinen te benutten. Evides onderzoekt de mogelijkheden om de zonneparken niet alleen op land, maar ook op water te plaatsen. Medio 2019 start Evides een pilot op de locatie Kralingen in Rotterdam met drijvende zonnepanelen op het spaarbekken (oppervlaktewaterreservoir). Als dit succesvol blijkt, gaan we meerdere spaarbekkens van Evides voorzien van drijvende zonnepanelen. Het behoud van goede waterkwaliteit is uiteraard de belangrijkste voorwaarde voor het slagen van het onderzoek.

6.153 zonnepanelen in Hoek

Alle energie die hier duurzaam wordt opwekt, zetten we in voor het zuiveringsproces van het drinkwater voor onze klanten in Zeeuws-Vlaanderen. Aan de achterzijde van het zuiveringsterrein zijn 6.153 zonnepanelen geïnstalleerd, met een totale opwekkingscapaciteit van 2.000 kWp. De geschatte jaaropbrengst van 1.900MWh is vergelijkbaar met het energieverbruik van circa 500 huishoudens. Evides heeft in Eneco een goede samenwerkingspartner gevonden voor bouw en beheer van dit zonnepark in het Zeeuwse Hoek.

Bijdrage versnelling energietransitie

Nederland wil in 2050 een volledig duurzame energievoorziening – betaalbaar en betrouwbaar voor consumenten en bedrijven – en een zo groot mogelijke reductie van de CO₂-uitstoot. Met het doel om in 2025 naast klimaatneutraal ook volledig energieneutraal te zijn, wil Evides als maatschappelijke partner een bijdrage leveren aan de versnelling van de energietransitie. 

Eerdere berichten

De website Evides.nl werkt het best met cookies. Met cookies, soms van derden, kunnen wij algemeen websitebezoek analyseren en problemen met de site oplossen. Meer informatie vindt u op Disclaimer en privacy.