Water besparen in huis door slim (her)gebruik

Jongen drink Evides kraanwater uit kraan

Dagelijks verbruiken we in huis gemiddeld 120 liter water per persoon. Maar de productie van drinkwater en het verwarmen thuis kost energie en bovendien kan zoetwater in droge tijden schaars worden. Wat kunnen huishoudens doen om water te besparen?

Droogte

Afgelopen zomer was een van de droogste die we in ons land hebben gekend. De hoge temperaturen en het uitblijven van regen hebben grote gevolgen voor de natuur en drinkwaterbronnen, zowel grondwater als oppervlaktewater. 40 procent van het kraanwater wordt gezuiverd uit oppervlaktewater. Bij droogte neemt de aanvoer van rivierwater af en neemt de verdamping toe. Door een lage rivierwaterstand stijgen de relatieve concentraties verontreiniging, waardoor zuivering ingewikkelder wordt en meer energie kost.

Daarnaast zorgt droogte in verschillende regio’s voor daling van de grondwaterstanden. Dat heeft flinke impact op met name flora en fauna. Hoewel de grondwaterbedrijven zelf niet worden beperkt in hun activiteiten, worden andere partijen wel restricties opgelegd om te zorgen dat het grondwaterpeil niet onaanvaardbaar laag wordt.

Toenemende schaarste

Deze besparingsadviezen gelden voornamelijk voor de landbouw en industrie. In sommige regio’s mochten huishoudens tijdelijk geen water meer gebruiken voor het besproeien van hun tuin of het wassen van een auto. Zelf grondwater oppompen of de tuinslang in de sloot leggen is bij extreme droogte op bepaalde plekken ook verboden.

Door toenemende klimaatverandering zullen lange droge periodes vaker voorkomen. Dat betekent dat we in de toekomstige zomermaanden vaker met waterschaarste te maken zullen krijgen. Tegelijkertijd zal naar verwachting de watervraag stijgen door industriële ontwikkelingen en bevolkingsgroei.

Waterverbruik per persoon omlaag

Om duurzamer om te gaan met het beschikbare water moeten we kijken naar manieren om water te besparen. Anderzijds liggen oplossingen in het optimaler benutten van het beschikbare water. Regenopvang en hergebruik van afvalwater spelen daarbij een belangrijke rol. Dit kan weliswaar drinkwater niet vervangen, maar wel het gebruik van hoogwaardige kwaliteit voor laagwaardige doelen verminderen.

De afgelopen decennia is met name door de introductie van waterbesparende apparaten in huis het waterverbruik per persoon al flink verminderd. Toch kunnen consumenten door slim (her)gebruik nog meer water besparen.

Lees op drinkwaterplatform op welke manieren huishoudens hun waterverbruik nog verder omlaag kunnen brengen. Je kunt je hier ook aanmelden voor de nieuwsbrief.

Eerdere berichten

De website Evides.nl werkt het best met cookies. Met cookies, soms van derden, kunnen wij algemeen websitebezoek analyseren en problemen met de site oplossen. Meer informatie vindt u op Disclaimer en privacy.