320.000 m² bloemzaad uitgedeeld voor de bij

Nationaal Zaaidag 2019

Op 22 april was het weer Nationale Zaaidag. Om zoveel mogelijk mensen aan het zaaien te krijgen, deelden The Pollinators voorafgaand aan deze dag biologisch bloemzaad uit door heel Nederland. De actie werd ondersteund door een Nationale Zaaicoalitie van ruim 60 organisaties, waaronder Evides Waterbedrijf. En meer dan 500 particulieren die zaden uitdeelden. De eindscore: zaden voor 320.000 m² met miljoenen bijvriendelijke bloemen vonden hun weg naar mensen met tuinen en balkons.

Het gaat zorgwekkend slecht met de bijen en andere bestuivende insecten. Verschillende onderzoeken toonden de laatste jaren een sterke afname in aantallen aan. Naast het gebruik van pesticiden in landbouw en tuinen wordt een gebrek aan voldoende gevarieerde voeding als oorzaak aangewezen. Tijd om de bij bij te voeren dus.

Bijdrage vergroenen leefomgeving

The Pollinators founder Tom van de Beek: “Mooi om te zien dat we nu echt het momentum hebben om iets voor bestuivers en biodiversiteit te doen. De stap van bewustwording naar concrete actie wordt dankzij de Nationale Zaaidag gezet en zoals we gezien hebben kan elke Nederlander een bijdrage leveren aan het vergroenen van de leefomgeving. Dat is niet alleen mooier, maar ook veel gezonder voor de bij!

Om de bewustwording niet alleen bij burgers te houden, deelden The Pollinators ook op Het Binnenhof bloemzaad uit. Carola Schouten, Lodewijk Ascher, Stef Blok, Ferdinand Grapperhaus, Bopke Hoekstra, Ank Bijleveld, Hugo de Jonge, Mona Keijzer en Sander Dekker beloofden allemaal te gaan zaaien.

Zaaien kan nog!

Het zaaiseizoen is pas net begonnen, dus er kan de komende tijd nog kwistig gestrooid worden. Heeft u een zakje, maar nog niet gezaaid? De inhoud van de zakjes kan zeker tot en met juni de grond in. Bijvoorbeeld rondom de internationale dag van de biodiversiteit op 22 mei.

Evides en de bij

Evides is al langere tijd bezig voor de bij. Ons duurzame terreinbeheer is mede gericht op het behouden van bloemrijke graslanden waarin insecten nectar kunnen verzamelen. Ook staan er 14 bijenhotels op onze zuiveringslocaties waar allerlei insecten een rustplaats kunnen vinden en eitjes kunnen afzetten. Die bijenhotels staan onder andere op Kralingen, Petrusplaat, Baanhoek en Braakman. Alles draagt bij aan een schoner milieu en verrijking van de natuur, op land en in het water, de bronnen van ons drinkwater.

Eerdere berichten

Week van Ons Water 2019

Start Week van Ons Water

Op woensdagmiddag 1 mei starten we de Week van Ons Water met de 'Waterspelen' bij Duurzaamheidscentrum Weizigt in Dordre...

Lees meer

De website Evides.nl werkt het best met cookies. Met cookies, soms van derden, kunnen wij algemeen websitebezoek analyseren en problemen met de site oplossen. Meer informatie vindt u op Disclaimer en privacy.