50 km leiding gezamenlijk vervangen

Werkmannen staan bij een bouwput met hijskraan.

De samenwerking tussen gemeente Rotterdam, Stedin en Evides Waterbedrijf is in 2019 ook weer van enorme waarde gebleken voor de stad Rotterdam. Afgelopen jaar zijn ruim 11 convenantprojecten in voorbereiding of uitvoering gegaan.

De convenantpartners hebben dit jaar zo’n 12 km aan gasleiding, 24 km aan riolering en circa 15 km aan waterleidingen in gezamenlijke onderhoudsprojecten vervangen.

Minder overlast

Waar mogelijk werken wij met Stedin en gemeente Rotterdam samen aan onderhoudsprojecten en hebben dit vastgelegd in het ’Convenant samenwerken in de buitenruimte'. Door werkzaamheden te bundelen blijft de stad zo bereikbaar mogelijk. Zo hoeft de straat maar één keer open en blijft de overlast voor de Rotterdammers beperkt. Ook kunnen hierdoor de drie partijen hun jaarlijkse vervangingsopgave op een efficiënte en afgestemde manier uitvoeren.

Meer weten over het 'Convenant samenwerken in de buitenruimte'?

Eerdere berichten

De website Evides.nl werkt het best met cookies. Met cookies, soms van derden, kunnen wij algemeen websitebezoek analyseren en problemen met de site oplossen. Meer informatie vindt u op Disclaimer en privacy.