5.000 extra bomen in waterwingebieden

Bomen planten Evides waterwingebieden Huijbergen en Ossendrecht

Begin februari is Evides gestart met de aanplant van 5.000 bomen in de waterwingebieden van Huijbergen en Ossendrecht. We hopen daarmee een natuurlijk proces van verjonging op gang te brengen en een gevarieerde opbouw in soortensamenstelling en ouderdom.

De bossen die wij beheren, zijn van oorsprong productiebossen. Hout was bedoeld voor de verkoop. Bomen zijn belangrijk voor dieren en mensen. Ze vormen een schuilplaats voor insecten, nemen COop en produceren zuurstof. Wij hebben er daarom voor gekozen om deze bossen in de afgelopen jaren geleidelijk om te vormen tot bossen met een grotere variatie aan boomsoorten.

Interessante leefomgeving voor dieren

De 5.000 nieuwe bomen plaatsen we op open plekken. Het gaat om inheemse loofboomsoorten, zoals eiken, lindes en beuken. Deze bomen zorgen voor een interessante leefomgeving voor vogels, zoogdieren en insecten. Op deze manier dragen we bij aan natuurbehoud en de kwaliteit van de leefomgeving.

Duurzaam ondernemen

Wilt u weten wat wij naast natuurbeheer nog meer doen op het gebied van duurzaamheid? Neem dan eens een kijkje op onze pagina 'Duurzaam ondernemen'.

Eerdere berichten

De website Evides.nl werkt het best met cookies. Met cookies, soms van derden, kunnen wij algemeen websitebezoek analyseren en problemen met de site oplossen. Meer informatie vindt u op Disclaimer en privacy.