Aardpeer voor duurzame watervoorziening

In de watervoorziening aan de industrie werkt Evides Industriewater aan wateroplossingen met de laagst mogelijk impact op het milieu. Het verlagen van het energie- en chemiegebruik is daarbij één van de speerpunten. De aardpeer helpt ons daarbij!

Duurzaam alternatief

Voor de productie van demiwater voor de industrie wordt de zogenaamde Reverse Osmose (RO) technologie toegepast. Daarbij kan kalkafzetting optreden, wat voor toepassing bij onze klanten niet wenselijk is. Om deze kalkafzetting tegen te gaan, moet er een antiscalant-middel gedoseerd worden. Het merendeel van deze middelen is chemisch van aard en bevat stoffen die een negatief effect kunnen hebben bij lozing op het watersysteem. Samen met leverancier Royal Cosun zijn we daarom op zoek gegaan naar een natuurlijk en duurzaam alternatief en hebben die gevonden in de aardpeer.

Hergebruik van reststoffen 

Dit duurzame alternatief (inuline-derivaat uit de aardpeer) hebben we uitgebreid getest. De resultaten van de testen waren dermate positief, dat dit duurzame alternatief nu al wordt toegepast op de mobiele RO's en verdere toepassing op andere locaties bereiden we voor. Bijkomende voordelen zijn dat het antiscalant geen milieubelastende stoffen bevat en dat het veiliger is in gebruik dan het chemische alternatief.

Zo werkt Evides Industriewater via het hergebruik van reststoffen aan een duurzame watervoorziening en draagt het bij aan een circulaire economie.

Eerdere berichten

Vrouw drinkt thuis kraanwater

Gezond met water in 2019

Het nieuwe jaar is net begonnen en dat betekent dat er weer volop aandacht is voor goede voornemens. Een van de meest ge...

Lees meer

De website Evides.nl werkt het best met cookies. Met cookies, soms van derden, kunnen wij algemeen websitebezoek analyseren en problemen met de site oplossen. Meer informatie vindt u op Disclaimer en privacy.