De kwaliteit van bronnen van drinkwater in Nederland

Daarover gaat het rapport dat Vewin vandaag heeft overhandigd aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Het rapport geeft inzicht in de huidige en toekomstige kwaliteit van grondwater en oppervlaktewater dat dient als bron voor de productie van drinkwater.

Drinkwater van goede kwaliteit

Het drinkwater in Nederland is van topkwaliteit en voldoet aan strenge eisen. Maar... we zien dat de bronnen verder onder druk komen te staan en de waterbedrijven steeds meer inspanningen moeten verrichten. Klimaatverandering, medicijnresten, vervuilingen, maar ook zaken als geothermie zijn factoren die van invloed zijn op de kwaliteit van de bronnen voor de drinkwaterproductie.

Maatregelen voor de toekomst

Vewin benadrukt het belang van de Kaderrichtlijn Water, bestuurlijke afspraken en meer maatregelen om de bronnen voor de drinkwaterproductie veilig te stellen. Kijk voor meer informatie hierover op de website van Vewin.

Meer weten over de drinkwaterproductie door Evides en de bronnen die wij hiervoor gebruiken? Lees hier.

Eerdere berichten

Maas Evides

Aandacht voor Maaswater

De Maas kent vele functies. Een ervan is dat ze dient als bron voor de drinkwaterproductie. Voor Evides is de Maas de be...

Lees meer

De website Evides.nl werkt het best met cookies. Met cookies, soms van derden, kunnen wij algemeen websitebezoek analyseren en problemen met de site oplossen. Meer informatie vindt u op Disclaimer en privacy.