Drinkwater, provincies en waterschappen

Provincies en drinkwater

Ook provincies en waterschappen spelen een cruciale rol in het borgen van goed en genoeg drinkwater. Hoe zit dat precies en wat kan het opleveren?

Op Drinkwaterplatform.nl leest u hier meer over. Wat is bijvoorbeeld de rol van provincies waar het gaat om zoetwatervoorraden? En hoe werken drinkwaterbedrijven en waterschappen samen in de waterketen? Het Drinkwaterplatform biedt u achtergrondartikelen over deze onderwerpen en meer.


Eerdere berichten

De website Evides.nl werkt het best met cookies. Met cookies, soms van derden, kunnen wij algemeen websitebezoek analyseren en problemen met de site oplossen. Meer informatie vindt u op Disclaimer en privacy.