Drinkwaterleiding vervangen zonder natuur te verstoren

Gestuurde boring De Pottenbergen

Evides gaat 300 meter drinkwaterleiding vervangen in natuurgebied De Pottenbergen in de gemeente Woensdrecht in Noord-Brabant. We doen dit zonder graafwerkzaamheden: met een zogenoemde 'gestuurde boring'.

In De Pottenbergen, een natuurgebied van 15 ha direct ten noorden van Ossendrecht, winnen we grondwater als basis voor drinkwater. Aan de rand van het natuurgebied ligt pompstation Ossendrecht dat het water na zuivering naar klanten op de Brabantse Wal, Noord- en Zuid-Beveland en Walcheren vervoert. Daarvoor is de aanleg van de nieuwe leiding nodig.

Met gestuurde boring de natuur sparen

Bij het intredepunt van de boring aan de rand van De Pottenbergen gaat de boorkop de grond in. Het uittredepunt van de boorkop ligt 300 meter verderop bij het pompstation. Vanaf daar trekt de boorkop de nieuwe leiding het boorgat in naar het intredepunt. Het voordeel van deze techniek is dat er geen graafwerk nodig is zodat de bodem en de beplanting van het natuurgebied ongestoord blijven. Bijkomend voordeel is dat de overlast van de werkzaamheden voor de omgeving minimaal is.

Gestuurde boring De Pottenbergen

Mooi staaltje MVO

Het vervangen van de leiding in De Pottenbergen is onderdeel van een groter project. We vervangen de drinkwaterleiding over enkele kilometers langs de A4 van Woensdrecht naar Ossendrecht grotendeels zonder te graven. Met uitzondering van de 300 meter onder De Pottenbergen, leggen we de nieuwe waterleiding in een bestaande leiding die buiten gebruik is. Daarmee ligt de nieuwe leiding veilig. Een mooie optimalisatie van het leidingnet met een minimum aan overlast voor de omgeving.

Gestuurde boring De Pottenbergen 

Natuur én bronnen beschermen

We zetten ons voortdurend in om, ook in de toekomst, over voldoende zoet water voor natuur én drinkwatervoorziening te beschikken. Op de Brabantse Wal gaat bronbescherming daarom hand in hand met natuurontwikkeling. We doen dat samen met onder meer gemeenten, natuurorganisaties en Staatsbosbeheer.

Onlangs zijn we gestart met de aanplant van duizenden eiken, lindes en beuken in de waterwingebieden van Huijbergen en Ossendrecht. Dit creëert een interessante, meer gemengde leefomgeving voor vogels, zoogdieren en insecten. Ook voeren we via een speciaal aangelegde waterleiding overtollig regenwater van elders aan naar de Brabantse Wal. Ondanks de droge zomer van 2018 stond hierdoor uitgerekend in de Groote Meer weer water.

U merkt er niets van

Met de werkzaamheden kunnen we u in de toekomst 24/7 van schoon en fris drinkwater voorzien. Ook al stroomt er normaal gesproken 4 miljoen m³ water per jaar door deze leidingen, de uitvoering gaat zonder leveringsonderbrekingen. U merkt er thuis dus helemaal niets van.

Duurzaam ondernemen

Leveren van water is onze kerntaak. Het verder verduurzamen van onze bedrijfsprocessen is ons streven. Dit doen we waar mogelijk in samenwerking met andere organisaties. Wilt u meer weten over wat wij zoal op het gebied van duurzaamheid doen? Neem dan eens een kijkje op onze pagina 'Duurzaam ondernemen'.

Eerdere berichten

De website Evides.nl werkt het best met cookies. Met cookies, soms van derden, kunnen wij algemeen websitebezoek analyseren en problemen met de site oplossen. Meer informatie vindt u op Disclaimer en privacy.