Eerste visarend geringd in de Biesbosch

Afgelopen week is er voor het eerst in Nederland een visarend geringd. Samen met onze partners Staatsbosbeheer, TenneT en Sovon is op 10 juli een visarend voorzien van een kleurring. Met deze ring is hij individueel herkenbaar en hebben we de eerste stappen gezet op onderzoeksgebied naar deze zeldzame soort.

Origine visarend

Sinds 2016 broeden visarenden in Nederland en om meer kennis te verzamelen is voor het eerst een jonge vogel geringd. Om visarenden in de toekomst goed te kunnen beschermen, is het goed om te weten welke gebieden ze bezoeken, hoe lang ze blijven leven en of ze in de toekomst terugkeren naar ons land. Visarenden zijn echte trekvogels die langs de kust van West-Afrika overwinteren. 

Nieuwe natuur

De Biesbosch herbergt de enige twee broedparen en is daarmee een belangrijk startpunt voor de prille populatie. De vestiging is vooral te danken aan de groeiende visarendenstand in Europa, waardoor er ook meer vogels door ons land trekken. Die worden in de Biesbosch aangetrokken door de aanwezigheid van dode bomen, hoogspanningsmasten en veel visrijk water. Ze bouwden in de afgelopen jaren nesten in verschillende hoogspanningsmasten en bomen die in het doorstroomgebied van 'Ruimte voor de Rivier' staan, waar de vogels ook vaak vissend worden gezien. 

Succesvolle nesten

Het geringde jong is al de veertiende jonge visarend die is opgegroeid in de Biesbosch. In 2017 werden drie jongen groot in het nest in de hoogspanningsmast. In een nest in een boom elders in het gebied zijn deze week drie jongen waargenomen. Dat broedpaar bouwde een nieuw nest, nadat het oude in maart uit een boom waaide. Het bevindt zich in een afgesloten rustgebied in het natuurontwikkelingsgebied van de Noordwaard bij Werkendam. Nieuw was dit jaar ook de bouw van nesten in de Sliedrechtse Biesbosch. De vogel daar was echter te jong om tot broeden over te gaan.

Meer weten?

Bezoek de pagina van Staatsbosbeheer om meer te lezen over deze bijzondere vogels. Of lees meer over onze natuurgebieden en bronnen voor drinkwater.

Eerdere berichten

De website Evides.nl werkt het best met cookies. Met cookies, soms van derden, kunnen wij algemeen websitebezoek analyseren en problemen met de site oplossen. Meer informatie vindt u op Disclaimer en privacy.