Evides beheerst ongewenste planten

Invasieve exoten zoals de Japanse duizendknoop, de reuzenberenklauw en de reuzenbalsemien overwoekeren ook onze bedrijfs- en natuurterreinen. Om hiermee om te gaan, hebben onlangs onze natuurterreinbeheerders de cursus 'Omgaan met invasieve exoten' georganiseerd. Voor Evides is onder andere het beheersen van exoten onderdeel van het dagelijks beheer.

Biodiversiteit in gevaar

Woekerende uitheemse planten vormen een bedreiging voor de biodiversiteit. Het gaat om plantensoorten die van nature niet voorkomen in Nederland, maar door menselijk handelen zich toch hier hebben kunnen vestigen. Door het ontbreken van natuurlijke vijanden zoals bacteriën, schimmels, insecten en concurrerende plantensoorten kunnen deze exoten zich snel vermeerderen.

Tijdig signaleren

De beheersing vraagt in veel gevallen om maatwerk en dat kan per locatie en plantensoort verschillen. Met het kiezen van de juiste beheer(s)methode en het maken van onderlinge beheerafspraken kan effectiever een beheersstrategie worden bepaald. Onder andere het tijdig signaleren is essentieel om verdere verspreiding te voorkomen. 

Bescherming van waterwingebieden

Het behoud van schone bronnen is voor de drinkwatervoorziening van groot belang; daarom zetten wij ons actief in voor het behouden en verhogen van de natuurwaarden van onze gebieden. 

Onze gebieden zijn grotendeels opengesteld voor bezoekers om te recreëren. Van onze bezoekers vragen we om op de paden te blijven en geen afval achter te laten. Benieuwd naar onze gebieden? Ga naar onze natuurpagina.

 

Eerdere berichten

Medewerker van Evides neemt watermonster

Spuien in IJsselmonde

Evides gaat vanaf 26 mei 2019 het drinkwaterleidingnet in IJsselmonde onder doorspoelen. Dit is gebruikelijk onderhoudsw...

Lees meer

De website Evides.nl werkt het best met cookies. Met cookies, soms van derden, kunnen wij algemeen websitebezoek analyseren en problemen met de site oplossen. Meer informatie vindt u op Disclaimer en privacy.