Kop van Schouwen krijgt extra zand

Er komt in september 4800 m³ extra zand ter versterking van de 110 meter duinen op de Kop van Schouwen. Dit is onder andere nodig om de winning van zoetwater voor de productie van drinkwater veilig te stellen.

In 2014 hebben de gemeente Schouwen-Duiveland, Waterschap Scheldestromen, Rijkswaterstaat Zee en Delta, de Provincie Zeeland én Evides Waterbedrijf het convenant "Slim omgaan met zand op Schouwen" ondertekend. Doel van het convenant is om kennis op te doen en nieuwe mogelijkheden te creëren door slim om te gaan met het zand in het gebied. Naast kustveiligheid creëren we met het zand ook meerwaarde voor de natuur, de recreatie in het gebied en voor de kusteconomie van Zeeland.

Monitoring

Een van de afspraken binnen het convenant is de bescherming van zoetwater in de Kop van Schouwen tegen een waterstand die 1 keer in de 300 jaar op kan treden. Jaarlijks wordt gemonitord of het zandvolume in de duinen voldoende is om een dergelijke storm tegen te kunnen houden. Uit de metingen van 2018 blijkt dat op een aantal locaties in de duinen, met een gezamenlijke lengte van ongeveer 110 meter, extra zand nodig is om de zoetwatervoorraad in het achtergelegen duingebied veilig te stellen. De kustveiligheid is niet in het geding.

Dynamiek

De maatregelen van 'Slim omgaan met zand' hebben in het gebied tussen de boswachterij Westerschouwen en Nieuw-Haamstede dynamiek gebracht. Zo was het door het convenant mogelijk om het strand bij de Brouwersdam aan te vullen met zand en is er een bijdrage geleverd aan het natuurherstel in het Natura 2000-gebied op de Kop van Schouwen-Duivenland.

Eerdere berichten

De website Evides.nl werkt het best met cookies. Met cookies, soms van derden, kunnen wij algemeen websitebezoek analyseren en problemen met de site oplossen. Meer informatie vindt u op Disclaimer en privacy.