Nachtelijk onderzoek naar vleermuizen in Sint Jansteen

Afgelopen weekend heeft Evides Waterbedrijf meegedaan aan een groot onderzoek naar de vleermuizen van Oost-Zeeuws Vlaanderen. Onder andere in het waterwingebied Sint Jansteen zijn vleermuizen gevangen om ze te kunnen onderzoeken.

Opzet onderzoek

Nederlandse en Belgische terreinbeheerders - waaronder de afdeling Technologie en Bronnen van Evides - hebben een groot onderzoek uitgevoerd naar de vleermuizen van Oost-Zeeuws Vlaanderen. Geluidsrecorders hebben opnames gemaakt van de vleermuizen in de bosgebieden. ´s Nachts werden grote netten gebruikt om vleermuizen te vangen en te onderzoeken. De Mopsvleermuizen kregen vervolgens een klein zendertje opgeplakt, zodat ze met ontvangstapparatuur goed konden worden gevolgd. Daardoor zijn we meer te weten gekomen over deze bijzondere soort.

Diversiteit aan leef- en schuilplaatsen

Het waterwingebied in Sint Jansteen is onderdeel van een groter gebied met bossen. Dat gebied strekt zich uit tot ver in het Belgische Waasland. Voor vleermuizen zijn de Zeeuws-Wase bossen erg belangrijk: het kleinschalige landschap herbergt veel insecten en biedt de vleermuizen allerlei leef- en schuilplaatsen. Eén van de bijzonderheden van de bossen is de Mopsvleermuis. Die soort wordt in Nederland alleen in de omgeving van Sint Jansteen aangetroffen. Omdat hij zo zeldzaam is, is er maar weinig bekend over de leefwijze van de Mopsvleermuis.

Een kansrijk project

Het vleermuizenonderzoek stond niet op zichzelf. De Belgische organisatie Natuurpunt heeft namelijk een Europese subsidieaanvraag ingediend om het landschap rond de Zeeuws-Wase bossen nóg geschikter te maken voor Mopsvleermuizen. Als de aanvraag gehonoreerd wordt, zouden ook Evides en Het Zeeuwse Landschap aan het project kunnen meedoen. Het is nu even afwachten of Europa financiering beschikbaar stelt voor de Mopsvleermuis.

Goede resultaten: meerdere vleermuissoorten onderzocht

Hoewel de geluidsrecorders rond het pompstation van Sint Jansteen een Mopsvleermuis hadden waargenomen, hebben we deze soort hier niet gevangen. De vangplekken in de nabijgelegen Stropersbossen waren wat dat betreft succesvoller. Maar er bleken genoeg andere vleermuissoorten voor te komen in Sint Jansteen: watervleermuizen, gewone dwergvleermuizen, ruige dwergvleermuizen, laatvliegers en rosse vleermuizen kwamen in de vangnetten terecht. Alle dieren zijn onderzocht en vervolgens weer vrijgelaten. De Mopsvleermuizen die in de Stropersbossen werden gevangen en gezenderd, vlogen vervolgens verder naar jachtgebieden in de omgeving van het dorp Vogelwaarde.

 

Foto's gemaakt door Joost Tuithof, Brabant Water

Eerdere berichten

De website Evides.nl werkt het best met cookies. Met cookies, soms van derden, kunnen wij algemeen websitebezoek analyseren en problemen met de site oplossen. Meer informatie vindt u op Disclaimer en privacy.