Opnieuw certificaat voor Duurzaam Terreinbeheer

Voor de productie van drinkwater zijn onze terreinen rondom onze zuiveringen een belangrijk onderdeel. Bescherming ervan is erg belangrijk en daarom zorgen wij daar goed voor. Onze waterwingebieden en bedrijfsterreinen hebben net als vorig jaar het certificaat voor duurzaam terreinbeheer binnengehaald. De verlenging van het certificaat betekent dat onze inspanningen weer hebben geloond.

Certificeringsorganisatie KIWA toetst elk jaar of het beheer van onze terreinen voldoet aan de duurzaamheidsnorm zoals gesteld in de Barometer Duurzaam Terreinbeheer. Locatiebezoeken maken onderdeel uit van de audit. De terreinen in het voorzieningsgebied in Zeeland, het zuidwesten van Zuid-Holland en op de Brabantse Wal bestaan uit waterwingebieden en bedrijfsterreinen.

Barometer Duurzaam Terreinbeheer

Sinds 2010 zijn we voor alle locaties gecertificeerd voor de Barometer Duurzaam Terreinbeheer. Dit betekent dat we geen gebruikmaken van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen, uitsluitend hout gebruiken met een FSC- of PEFC-keurmerk en dat de planten die we aanleggen zoveel mogelijk een Milieukeurmerk hebben. Bovendien gaat het groenafval naar een composteerinstallatie en borstelen of branden we de bestrating om onkruid te bestrijden.

Duurzaam ondernemen

Met als kerntaak het leveren van drinkwater, zijn wij verankerd in de samenleving en vervullen we een maatschappelijke rol. We kiezen bewust voor duurzaam terreinbeheer om de bronnen voor het maken van drinkwater zo schoon mogelijk te houden - wat er niet in zit, hoeft er ook niet uit - en de natuur alle ruimte te geven om beter te ontwikkelen. Continu streven we naar verdere verduurzaming van onze bedrijfsprocessen. Dit doen we samen met andere organisaties, in de branche en in de waterketen.

Eerdere berichten

Eropuit in de herfst

Het is herfst. De blaadjes vallen van de bomen en de dikke jassen kunnen weer aan. De perfecte tijd om eropuit te gaan, ...

Lees meer

Tips voor tuin en balkon

De herfst is in de regel het seizoen van regenbuien. Niet altijd even fijn, maar wel goed voor de natuur. Met onze handi...

Lees meer

De website Evides.nl werkt het best met cookies. Met cookies, soms van derden, kunnen wij algemeen websitebezoek analyseren en problemen met de site oplossen. Meer informatie vindt u op Disclaimer en privacy.