Provincie Zuid-Holland en netbeheerders verbeteren samenwerking rondom kabels en leidingen

Luchtfoto Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland en de Zuid-Hollandse netbeheerders tekenen vandaag het Uitvoeringsprotocol Kabels en Leidingen Provincie Zuid-Holland 2019. Hierin staan afspraken om het proces van verleggingen in de praktijk soepel(er) te laten verlopen.

Samen voor een betere ondergrondse infrastructuur

Met bevolkingsgroei en veranderingen in energieverbruik is het steeds vaker noodzakelijk om kabels en leidingen in de ondergrond te verleggen. Om dit verleggingsproces te versoepelen en risico’s te beperken, hebben de provincie Zuid-Holland en de directies van Dunea, Evides, Oasen, Stedin, Velin, Liander en Westland Infra (proces)afspraken met elkaar gemaakt. Elke fase van het proces wordt in het uitvoeringsprotocol zorgvuldig beschreven en doorlopen. Van goed voorbereid vooroverleg tot het voorkomen van geschillen. En zo veel mogelijk het voorkomen van verleggingen van belangrijke (en dure) ruwwaterleidingen.

Mijlpaal

"Het is een intensief samenwerkingstraject geweest tussen provincie en netbeheerders. Dit heeft geleid tot een mooi eindproduct. Een mijlpaal. Natuurlijk zijn we daar trots op", aldus gedeputeerde Floor Vermeulen. Arno Bindt, manager Assetmanagement Infra van Evides vult aan: "Dit is een mooie eerste stap. Wij zijn ervan overtuigd dat samenwerken de kwaliteit van ons werk voor een belangrijk deel bepaalt. De volgende stap is daarom het elkaar opzoeken en samenwerken in de praktijk."

Zo laag mogelijke maatschappelijke kosten

Het doel is om verleggingen te realiseren tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten. Daarom is het belangrijk om de plannen in de beginfase met elkaar te bespreken. Dit zal ertoe leiden dat in bepaalde gevallen leidingen niet verlegd hoeven te worden. Daarvoor zijn wel goede overlegstructuren nodig. In zo'n overleg kun je met elkaar een goede belangenafweging maken en mis je geen kansen.

Structureel samenwerken loont

Evides investeert al jaren in samenwerken met de omgeving. Met gemeenten, netbeheerders, aannemers, andere waterbedrijven en nu dus ook met de provincie Zuid-Holland. Evides is ervan overtuigd dat je beter werk levert als je samenwerkt met je omgeving. Zo kunnen we 24/7 gezond en duurzaam drinkwater blijven leveren bij alle klanten van Evides.

Eerdere berichten

De website Evides.nl werkt het best met cookies. Met cookies, soms van derden, kunnen wij algemeen websitebezoek analyseren en problemen met de site oplossen. Meer informatie vindt u op Disclaimer en privacy.