Richting geven aan waterkwaliteit

Op 25 september vond de bijeenkomst ‘Richting geven aan waterkwaliteit’ plaats. Tijdens deze bijeenkomst zijn de partners in de Schone Maaswaterketen ingegaan op het speelveld waterkwaliteit en de bijhorende vergunningen, normen, doelen en waarden.

Er is gesproken over medicijngebruik en het voorkomen van resten hiervan in de bronnen van het drinkwater. Ook is de 'Atlas voor een Schone Maas' gepresenteerd. Deze Atlas geeft inzicht in de waterkwaliteit van de Maas en waar zich bronnen van verontreinigingen bevinden. Dit product van de Maaswaterketenpartners schept een totaalbeeld van het Maasstroomgebied en helpt om de Maas effectief te beschermen en de kwaliteit te verbeteren.

Schone Maaswaterketen

De Maas kan en moet schoner! De partners in de Schone Maaswaterketen willen de waterkwaliteit van de Maas en het stroomgebied verbeteren. We richten ons daarbij op microverontreinigingen die via afvalwaterstromen in het milieu terecht komen. Waterschappen, drinkwaterbedrijven en ministerie bundelen hierbij hun kennis en expertise en dát is de kracht van onze samenwerking. Ook werken we samen met andere initiatieven in binnen- en buitenland die de Maas schoner willen maken. De aanpak bevat de hele keten: van bron van de verontreiniging tot levering van drinkwater uit de kraan.

Meer informatie?

Bezoek de website Schonemaaswaterketen.nl. Meer lezen over de kwaliteit van uw drinkwater? Bezoek dan de pagina Waterkwaliteit en hardheid.

Eerdere berichten

De website Evides.nl werkt het best met cookies. Met cookies, soms van derden, kunnen wij algemeen websitebezoek analyseren en problemen met de site oplossen. Meer informatie vindt u op Disclaimer en privacy.