Rotterdams Weerwoord: Samen de stad voorbereiden op een extremer klimaat

Foto: Rhalda Jansen

De gemeente Rotterdam, het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, waterschap Hollandse Delta, Hoogheemraadschap van Delfland en Evides Waterbedrijf gaan de komende jaren, samen met bewoners, verder bouwen aan een sterker Rotterdam, in stad straat en tuin. Om voorbereid te zijn op een extremer klimaat.

Vandaag ondertekenden de vijf partijen daarom een intentieovereenkomst. Namens Evides werd de overeenkomst getekend door Annette Ottolini. Inzet is om dit jaar te komen tot uitvoeringsafspraken op basis van het gemeentelijk urgentiedocument Rotterdams Weerwoord. Dat werd deze week vastgesteld door het college van B&W.

Als stad in de delta van Nederland met een dalende bodem is Rotterdam kwetsbaar voor de gevolgen van klimaatverandering. Klimaatadaptatie, het aanpassen van Rotterdam aan
die verandering, is nodig. Want de gevolgen van extremer weer raken iedereen.

Rotterdams Weerwoord

Om hevige regenval, maar ook langdurige droogte en hitte, grondwateronder- en overlast en bodemdaling aan te pakken zijn, zowel in openbaar als op particulier terrein, sneller en meer ingrepen noodzakelijk. Overheid, partners, andere organisaties, bedrijven en bewoners kunnen samen het verschil maken. Nu maatregelen nemen vermindert schade straks en in de toekomst. Tegelijk is flexibiliteit nodig om de aanpak bij te kunnen stellen op basis van nieuwe inzichten. Het Rotterdams Weerwoord richt zich vooral op maatregelen op wijkniveau.

Urban Waterbuffer voorbeeld van samenwerking

De ondertekening van de intentieovereenkomst vond plaats in het Spartastadion. Rond het stadion is een Urban Waterbuffer gemaakt, een goed voorbeeld van samenwerking in de geest van het Rotterdams Weerwoord. De buffer vangt regenwater op dat na filtering in de bodem wordt opgeslagen. Het water is later te gebruiken voor het besproeien van het veld. En voor de waterzuil op het plein, ene mooie speelplek voor kinderen. Het opvangen en in de bodem brengen van (zoet) regenwater levert ook een bijdrage aan het tegengaan van de verzilting van het grondwater.

Meer weten?

Wilt u meer weten over het Rotterdams Weerwoord en wat u kunt doen in uw wijk, kijk dan op de website van de gemeente Rotterdam.


Foto: Rhalda Jansen

Eerdere berichten

De website Evides.nl werkt het best met cookies. Met cookies, soms van derden, kunnen wij algemeen websitebezoek analyseren en problemen met de site oplossen. Meer informatie vindt u op Disclaimer en privacy.