Werkzaamheden en onderhoud tijdens hitte

Monteurs dragen leiding uit fittersbus

Betrouwbaar drinkwater leveren staat voorop bij Evides Waterbedrijf. Daarom gaan bij warme temperaturen de noodzakelijke werkzaamheden aan het leidingnet gewoon door. Wel nemen we waar mogelijk extra maatregelen.

Helaas kan het zo zijn dat klanten bij werkzaamheden of bij een storing tijdelijk geen beschikking hebben over drinkwater. Waar mogelijk nemen we tijdens de hitte extra maatregelen, zoals het inzetten van extra monteurs om de doorlooptijd van werkzaamheden te verkorten en de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Als in de straat een brandkraan aanwezig is, plaatsen we tijdens warme dagen bij werkzaamheden en storingen waar mogelijk bij voorbaat een tijdelijk watertappunt. We houden - net als altijd - extra rekening met kwetsbare instellingen als verzorgingshuizen en ziekenhuizen, zodat die niet óf zo kort mogelijk zonder water komen te zitten.

Bij werkzaamheden informeren we omwonenden drie dagen voorafgaand per brief, zodat ze de mogelijkheid hebben om voldoende drinkwater apart te zetten.

Eerdere berichten

De website Evides.nl werkt het best met cookies. Met cookies, soms van derden, kunnen wij algemeen websitebezoek analyseren en problemen met de site oplossen. Meer informatie vindt u op Disclaimer en privacy.