Aanpak ‘Knooppunt Clara’: slim samenwerken in de ondergrond

mannen werken aan een waterleiding

Met de aanpak van het zogeheten leidingknooppunt Clara speelt Evides in op geplande gebiedsontwikkelingen in Rotterdam-Zuid. Uit een inventarisatie van gemeentelijke plannen voor dit deel van de stad kwam naar voren dat het een goed moment is om onderhoudswerk te combineren met het werk van de gemeente.

Leidingknooppunt Clara bevindt zich aan de Olympiaweg in Rotterdam-Zuid, vlakbij het voormalig Clara Ziekenhuis. Het is voor Evides een strategisch knooppunt in het ondergrondse transportsysteem van het zogeheten ruwe water in de regio Rijnmond. Het betreft hier leidingen van liefst 1.40 meter doorsnede, die voorgezuiverd rivierwater transporteren naar de zuiveringslocaties. ‘Clara’ is voor Evides een schakelpunt tussen de productielocaties Petrusplaat, Berenplaat en Kralingen. De werkzaamheden betreffen het vervangen van vijf vlinderkleppen op twee verschillende locaties: in Rotterdam-Zuid en in Ridderkerk. Het werk wordt uitgevoerd in de maanden mei, juni en juli 2020.

Samenwerking

De gemeente Rotterdam heeft plannen om de drukke Olympiaweg te reconstrueren en het omliggende gebied verder te (laten) ontwikkelen. Evides en de gemeente hebben daarom in een vroeg stadium bekeken wat in de ondergrond – rond de waterleidingen - moet gebeuren en waar we werkzaamheden kunnen combineren. De uitvoeringsplanning van beide projecten zijn zodoende op elkaar afgestemd en er komt ook één gezamenlijk verkeersplan. Dat beperkt de overlast in de omgeving voor het verkeer en de omwonenden en is voor beide partijen bovendien meer kostenefficiënt.

Toekomstbestendig

Het leidingnet van Evides bestaat uit ruwwaterleidingen en drinkwaterleidingen. De grote ruwwaterleidingen transporteren voorgezuiverd rivierwater vanuit de spaarbekkens in de Biesbosch naar productielocaties waar het gezuiverd wordt tot betrouwbaar drinkwater. Drinkwaterleidingen transporteren het vervolgens vanuit de productielocaties naar bedrijfsmatige afnemers en particuliere klanten. Met de werkzaamheden aan knooppunt Clara dragen we bij aan de toekomstbestendigheid van ons leidingnet.

Eerdere berichten

De website Evides.nl werkt het best met cookies. Met cookies, soms van derden, kunnen wij algemeen websitebezoek analyseren en problemen met de site oplossen. Meer informatie vindt u op Disclaimer en privacy.