Bouw drijvend zonnepark bijna afgerond

zonnepanelen die aan de waterkant opgebouwd worden tot een drijvend zonnepark

De laatste drijvende zonnepanelen gaan te water waarna Evides Waterbedrijf in april verwacht het zonnepark in gebruik te kunnen nemen. Dan draait onze drinkwaterproductielocatie in Rotterdam deels op zelf opgewekte duurzame energie. In juni hopen we het zonnepark dat deels op het terrein staat en deels drijft op het spaarbekken, officieel te kunnen openen.

De zonnepanelen worden vanaf de kant opgebouwd en komen zo steeds verder in het spaarbekken te liggen. Het drijvende systeem volgt de zon, wat zorgt voor een maximale opbrengst. Samen met de panelen die al opgebouwd zijn op het terrein, hebben we 1,5 hectare aan zonnepanelen. Deze leveren een jaaropbrengst op van ruim 2 miljoen kWh aan duurzame energie. Ter vergelijk: dit is net zoveel als 650 huishoudens gemiddeld per jaar verbruiken.

Waterkwaliteit

Dat de waterkwaliteit in het spaarbekken goed blijft, is van essentieel belang. Betrouwbaar drinkwater leveren is onze kerntaak en dat mag nooit in het geding komen. Daarom doen we extra metingen na het plaatsen van de drijvende zonnepanelen en houden we de waterkwaliteit in het bekken nauwlettend in de gaten. Ook onderzoeken we of het drijvende zonnepark geen negatief effect heeft op de natuur.
 

Samenwerking

Het opwekken van duurzame energie doen we samen met partijen die kennis hebben van energieopwekking en levering. Floating Solar financiert, plaatst en beheert het zonnepark in Rotterdam.

Bijdrage energietransitie

Als het opwekken van duurzame energie via deze weg succesvol blijkt, dan willen we de zonnepanelen ook plaatsen op de spaarbekkens van de andere productielocaties. We onderzoeken daarvoor de mogelijkheden. Op deze manier willen we klimaat- en energieneutraal worden en zo een bijdrage leveren aan de versnelling van de energietransitie.

 

Eerdere berichten

De website Evides.nl werkt het best met cookies. Met cookies, soms van derden, kunnen wij algemeen websitebezoek analyseren en problemen met de site oplossen. Meer informatie vindt u op Disclaimer en privacy.